Бюджетні запити на 2022 рік (ч.3)

Бюджетні запити на 2022 рік (ч.3)

  • Переглядів: 545

                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  від 17 липня 2018 року № 617)                                                     БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)                                                                                                                                                                 1. Відділ освіти, культури,молоді та спорту Гурівської сільської ради Кіровоградської області   (0)(6)   44074511                                                                     (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                                   2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Гурівської сільської ради Кіровоградської області   (0)(6)(1)   44074511                                                               (найменування відповідального виконавця )                  (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                 3. (0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)   (0)(1)(6)(0)   (0)(1)(1)(1)   Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах   1152400000                   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                                                                                                                                                                               4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки     1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;     Керівництво і управління у сфері освіти і культури                                                                                                                                                                   2) завдання бюджетної програми;      Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти і культури; Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері                                                                                                                                                                   3) підстави реалізації бюджетної програми.     - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти і культури.                                                                                                                                                                   5. Надходження для виконання бюджетної програми:     1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:     (грн)     Код Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)     загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14       Надходження із загального фонду бюджету 0 X X 0 1 533 008 X X 1 533 008 1 628 055 X X 1 628 055       УСЬОГО 0 0 0 0 1 533 008 0 0 1 533 008 1 628 055 0 0 1 628 055                                                                                                                                                                   2) надходження для виконання бюджетної програми  у 2023 - 2024 роках:                               (грн)                                 Код Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                 загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                   Надходження із загального фонду бюджету 1 714 342 X X 1 714 342 1 800 060 X X 1 800 060                                   УСЬОГО 1 714 342 0 0 1 714 342 1 800 060 0 0 1 800 060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:     1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:     (грн)     Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)     загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14     2111 Заробітна плата 0 0 0 0 1 104 469 0 0 1 104 469 1 172 946 0 0 1 172 946     2120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0 242 983 0 0 242 983 258 048 0 0 258 048     2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0 0 0 0 95 300 0 0 95 300 101 209 0 0 101 209     2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 0 0 90 256 0 0 90 256 95 852 0 0 95 852       УСЬОГО 0 0 0 0 1 533 008 0 0 1 533 008 1 628 055 0 0 1 628 055                                                                                                                                                                   2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:                               (грн)     Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)     загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14       УСЬОГО       0       0       0                                                                                                                                                                   3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:                               (грн)                                 Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                 загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                 2111 Заробітна плата 1 235 112 0 0 1 235 112 1 296 868 0 0 1 296 868                                 2120 Нарахування на оплату праці 271 725 0 0 271 725 285 311 0 0 285 311                                 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 106 573 0 0 106 573 111 902 0 0 111 902                                 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 100 932 0 0 100 932 105 979 0 0 105 979                                   УСЬОГО 1 714 342 0 0 1 714 342 1 800 060 0 0 1 800 060                                                                                                                                                                                               4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:                               (грн)                                 Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                 загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                   УСЬОГО       0       0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:                               1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:                               (грн)     № з/п Напрями використання бюджетних коштів 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)     загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14     1 Виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти і культури 0 0 0 0 1 528 008 0 0 1 528 008 1 623 055 0 0 1 623 055     2 Заходи з інформатизації 0 0 0 0 5 000 0 0 5 000 5 000 0 0 5 000       УСЬОГО 0 0 0 0 1 533 008 0 0 1 533 008 1 628 055 0 0 1 628 055                                                                                                                                                                   2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:                               (грн)                                       № з/п Напрями використання бюджетних коштів 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                       загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                           2 3 4 5 6 7 8 9 10                                       1 Виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти і культури 1 709 342 0 0 1709342 1 795 060 0 0 1795060                                       2 Заходи з інформатизації 5 000 0 0 5000 5 000 0 0 5000                                         УСЬОГО 1 714 342 0 0 1714342 1 800 060 0 0 1800060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   8. Результативні показники бюджетної програми:                               1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:                               № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)       загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6)  загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)  загальний фонд спеціальний фонд разом (11+12)        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13       0 затрат                             0 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 10 0 10 0 0 0 0 0 0       0 продукту                             0 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Журнал реєстрації вхідної кореспонденції;журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0       0 ефективності                             0 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. Плановий показник 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0       0 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. Плановий показник 162,8 0 162,8 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                     2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:                               № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                     загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6)  загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)                                      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                     0 затрат                                                     0 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 0 0 0 0 0 0                                     0 продукту                                                     0 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Журнал реєстрації вхідної кореспонденції;журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян 0 0 0 0 0 0                                     0 ефективності                                                     0 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. Плановий показник 0 0 0 0 0 0                                     0 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. Плановий показник 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                   9. Структура видатків на оплату праці:                               (грн)                   Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                   загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11                   УСЬОГО                                       у тому числі оплата праці  штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді X   X   X   X   X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:                               № з/п Категорії працівників 2020 рік (звіт) 2021 рік (план) 2022 рік 2023 рік 2024 рік                                загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд                               затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16                               1 010 - Керівники 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0                               2 030 - Спеціалісти 0 0 0 0 6 6 0 0 8 0 8 0 8 0                               3 050 - Службовці 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0                               4 УСЬОГО штатних одиниць 0 0 0 0 8 7 0 0 10 0 10 0 10 0                               5 з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді X X     X X     X   X   X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:                               1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:                 (грн)                 № з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)                 загальний фонд спеціальний фонд разом (4+5)  загальний фонд спеціальний фонд разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд разом (10+11)                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                   УСЬОГО       0     0     0                                                                                                                                                                               2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:                               (грн)                                               № з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                               загальний фонд спеціальний фонд разом (4+5)  загальний фонд спеціальний фонд разом (7+8)                                                1 2 3 4 5 6 7 8 9                                                 УСЬОГО       0     0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:                               (грн)                             Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об’єкта 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                 спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                 УСЬОГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           14. Бюджетні зобов’язання у 2020 - 2022 роках:                               1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:                               (грн)                               Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/ надання кредитів Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду  Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості (6-5) Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов’язання (4+6)                               загального фонду спеціального фонду                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                 УСЬОГО         0     0                                                                                                                                                                                             2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:                                (грн)                               Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2021 рік 2022 рік                               затверджені призначення кредиторська заборгованість на початок поточного  бюджетного періоду   планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5) граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на початок планового  бюджетного періоду (4 – 5 – 6) планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10)                               загального фонду спеціального фонду загального фонду спеціального фонду                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                                 УСЬОГО         0   0     0                                                                                                                                                                                             3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:                               (грн)                               Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/ надання кредитів Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 Очікувана дебіторська заборгованость  на 01.01.2022 Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості                                                             1 2 3 4 5 6 7 8 9                                 УСЬОГО                                                                                                                                                                                                           4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих                                внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Керівник                       Юлія ШЕВЧЕНКО                                                                                                              (підпис)          (ініціали та прізвище)                                                                                                                                                                                                         Головний бухгалтер (спеціаліст,на якого покладено виконання обов*язків бухгалтерської служби)                       Алла ЗАКІРОВА                                                                                                              (підпис)          (ініціали та прізвище)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  від 17 липня 2018 року № 617)                                                     БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)                                                                                                                                                                 1. Відділ освіти, культури,молоді та спорту Гурівської сільської ради Кіровоградської області   (0)(6)   44074511                                                                     (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                                   2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Гурівської сільської ради Кіровоградської області   (0)(6)(1)   44074511                                                               (найменування відповідального виконавця )                  (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                 3. (0)(6)(1)(1)(0)(1)(0)   (1)(0)(1)(0)   (0)(9)(1)(0)   Надання дошкільної освіти   1152400000                   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                                                                                                                                                                               4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки     1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;     Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами                                                                                                                                                                   2) завдання бюджетної програми;      Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей                                                                                                                                                                   3) підстави реалізації бюджетної програми.     - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти і культури.                                                                                                                                                                   5. Надходження для виконання бюджетної програми:     1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:     (грн)     Код Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)     загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14       Надходження із загального фонду бюджету 0 X X 0 4 731 200 X X 4 731 200 5 024 535 X X 5 024 535       Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) X 0 0 0 X 8 000 0 8 000 X 8 496 0 8 496     25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  X 0 0 0 X 8 000 0 8 000 X 8 496 0 8 496       УСЬОГО 0 0 0 0 4 731 200 8 000 0 4 739 200 5 024 535 8 496 0 5 033 031                                                                                                                                                                   2) надходження для виконання бюджетної програми  у 2023 - 2024 роках:                               (грн)                                 Код Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                 загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                   Надходження із загального фонду бюджету 5 290 835 X X 5 290 835 5 555 376 X X 5 555 376                                   Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) X 8 946 0 8 946 X 9 393 0 9 393                                 25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  X 8 946 0 8 946 X 9 393 0 9 393                                   УСЬОГО 5 290 835 8 946 0 5 299 781 5 555 376 9 393 0 5 564 769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:     1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:     (грн)     Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)     загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14     2111 Заробітна плата 0 0 0 0 3 142 500 0 0 3 142 500 3 337 335 0 0 3 337 335     2120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0 691 350 0 0 691 350 734 214 0 0 734 214     2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0 0 0 0 199 950 0 0 199 950 212 347 0 0 212 347     2230 Продукти харчування 0 0 0 0 406 500 8 000 0 414 500 431 703 8 496 0 440 199     2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 0 0 100 000 0 0 100 000 106 200 0 0 106 200     2250 Видатки на відрядження 0 0 0 0 2 000 0 0 2 000 2 124 0 0 2 124     2273 Оплата електроенергії 0 0 0 0 76 400 0 0 76 400 81 137 0 0 81 137     2274 Оплата природного газу 0 0 0 0 8 000 0 0 8 000 8 496 0 0 8 496     2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 0 0 0 0 100 000 0 0 100 000 106 200 0 0 106 200     2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0 0 0 0 4 000 0 0 4 000 4 248 0 0 4 248     2800 Інші поточні видатки 0 0 0 0 500 0 0 500 531 0 0 531       УСЬОГО 0 0 0 0 4 731 200 8 000 0 4 739 200 5 024 535 8 496 0 5 033 031                                                                                                                                                                   2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:                               (грн)     Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)     загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14       УСЬОГО       0       0       0                                                                                                                                                                   3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:                               (грн)                                 Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                 загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                 2111 Заробітна плата 3 514 214 0 0 3 514 214 3 689 925 0 0 3 689 925                                 2120 Нарахування на оплату праці 773 127 0 0 773 127 811 783 0 0 811 783                                 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 223 601 0 0 223 601 234 781 0 0 234 781                                 2230 Продукти харчування 454 583 8 946 0 463 529 477 312 9 393 0 486 705                                 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 111 829 0 0 111 829 117 420 0 0 117 420                                 2250 Видатки на відрядження 2 237 0 0 2 237 2 349 0 0 2 349                                 2273 Оплата електроенергії 85 437 0 0 85 437 89 709 0 0 89 709                                 2274 Оплата природного газу 8 946 0 0 8 946 9 393 0 0 9 393                                 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 111 829 0 0 111 829 117 420 0 0 117 420                                 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 4 473 0 0 4 473 4 697 0 0 4 697                                 2800 Інші поточні видатки 559 0 0 559 587 0 0 587                                   УСЬОГО 5 290 835 8 946 0 5 299 781 5 555 376 9 393 0 5 564 769                                                                                                                                                                                               4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:                               (грн)                                 Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                 загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                   УСЬОГО       0       0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:                               1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:                               (грн)     № з/п Напрями використання бюджетних коштів 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)     загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14     1 Виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти і культури 0 0 0 0 4 324 700 0 0 4 324 700 4 592 832 0 0 4 592 832     2 Організація харчування у дошкільних закладах 0 0 0 0 406 500 8 000 0 414 500 431 703 8 496 0 440 199       УСЬОГО 0 0 0 0 4 731 200 8 000 0 4 739 200 5 024 535 8 496 0 5 033 031                                                                                                                                                                   2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:                               (грн)                                       № з/п Напрями використання бюджетних коштів 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                       загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                           2 3 4 5 6 7 8 9 10                                       1 Виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти і культури 4 836 252 0 0 4836252 5 078 064 0 0 5078064                                       2 Організація харчування у дошкільних закладах 454 583 8 946 0 463529 477 312 9393 0 486705                                         УСЬОГО 5 290 835 8 946 0 5299781 5 555 376 9393 0 5564769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   8. Результативні показники бюджетної програми:                               1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:                               № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)       загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6)  загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)  загальний фонд спеціальний фонд разом (11+12)        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13       0 затрат                             0 кількість дошкільних навчальних закладів шт. мережа закладів дошкільної освіти 0 0 0 7 0 7 7 0 7       0 кількість груп од. мережа закладів дошкільної освіти 0 0 0 7 0 7 7 0 7       0 середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу од. Штатний розпис 0 0 0 8,18 0 8,18 8 8 8       0 середньорічне число штатних одиниць робітників од. Штатний розпис 0 0 0 15 0 15 15 0 15       0 всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. Штатний розпис 0 0 0 30,18 0 30,18 30 0 30       0 продукту                             0 кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб списки дітей 0 0 0 126 0 126 120 0 120       0 ефективності                             0 діто-дні відвідування днів Плановий показник 0 0 0 31500 0 31500 30000 0 30000       0 витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі грн. Плановий показник 0 0 0 0 0 0 41941,9 0 41941,9                                                                                                                                                                     2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:                               № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                     загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6)  загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)                                      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                     0 затрат                                                     0 кількість дошкільних навчальних закладів шт. мережа закладів дошкільної освіти 7 0 7 7 0 7                                     0 кількість груп од. мережа закладів дошкільної освіти 7 0 7 7 0 7                                     0 середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу од. Штатний розпис 8 0 8 8 0 8                                     0 середньорічне число штатних одиниць робітників од. Штатний розпис 15 0 15 15 0 15                                     0 всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. Штатний розпис 30 0 30 30 0 30                                     0 продукту                                                     0 кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб списки дітей 120 0 120 120 0 120                                     0 ефективності                                                     0 діто-дні відвідування днів Плановий показник 30000 0 30000 30000 0 30000                                     0 витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі грн. Плановий показник 44164,8 0 44164,8 46373 0 46373                                                                                                                                                                                                   9. Структура видатків на оплату праці:                               (грн)                   Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                   загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11                   УСЬОГО                                       у тому числі оплата праці  штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді X   X   X   X   X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:                               № з/п Категорії працівників 2020 рік (звіт) 2021 рік (план) 2022 рік 2023 рік 2024 рік                                загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд                               затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16                               1 УСЬОГО штатних одиниць                                                           2 з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді X X     X X     X   X   X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:                               1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:                 (грн)                 № з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)                 загальний фонд спеціальний фонд разом (4+5)  загальний фонд спеціальний фонд разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд разом (10+11)                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                   УСЬОГО       0     0     0                                                                                                                                                                               2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:                               (грн)                                               № з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                               загальний фонд спеціальний фонд разом (4+5)  загальний фонд спеціальний фонд разом (7+8)                                                1 2 3 4 5 6 7 8 9                                                 УСЬОГО       0     0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:                               (грн)                             Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об’єкта 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                 спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                 УСЬОГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           14. Бюджетні зобов’язання у 2020 - 2022 роках:                               1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:                               (грн)                               Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/ надання кредитів Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду  Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості (6-5) Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов’язання (4+6)                               загального фонду спеціального фонду                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                 УСЬОГО         0     0                                                                                                                                                                                             2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:                                (грн)                               Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2021 рік 2022 рік                               затверджені призначення кредиторська заборгованість на початок поточного  бюджетного періоду   планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5) граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на початок планового  бюджетного періоду (4 – 5 – 6) планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10)                               загального фонду спеціального фонду загального фонду спеціального фонду                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                                 УСЬОГО         0   0     0                                                                                                                                                                                             3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:                               (грн)                               Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/ надання кредитів Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 Очікувана дебіторська заборгованость  на 01.01.2022 Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості                                                             1 2 3 4 5 6 7 8 9                                 УСЬОГО                                                                                                                                                                                                           4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих                                внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.                               Батьківська плата за харчування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Керівник                       Юлія ШЕВЧЕНКО                                                                                                              (підпис)          (ініціали та прізвище)                                                                                                                                                                                                         Головний бухгалтер (спеціаліст,на якого покладено виконання обов*язків бухгалтерської служби)                       Алла ЗАКІРОВА                                                                                                              (підпис)          (ініціали та прізвище)                                                                                                                                                                                                          

Бюджетні запити на 2022 рік (ч.2)

Бюджетні запити на 2022 рік (ч.2)

  • Переглядів: 651

                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  від 17 липня 2018 року № 617)                                                     БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)                                                                                                                                                                 1. Гурівська сільська рада   (0)(1)   04365661                                                                     (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                                   2. Гурівська сільська рада   (0)(1)(1)   04365661                                                               (найменування відповідального виконавця )                  (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                 3. (0)(1)(1)(7)(4)(6)(1)   (7)(4)(6)(1)   (0)(4)(5)(6)   Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету   1152400000                   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                                                                                                                                                                               4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки     1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;     Підвищення  соціального рівня   життя   населення,    забезпечення  автомобільних  перевезень  пасажирів  та   вантажів, створення на дорогах належних умов  безпеки  руху  та  сучасних  елементів  дорожнього  сервісу, зменшення збитків через незадовільні дорожні умови                                                                                                                                                                   2) завдання бюджетної програми;      Розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території населених пунктів ТГ                                                                                                                                                                   3) підстави реалізації бюджетної програми.     Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ (із змінами та доповненнями), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами), Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 року №2807-ІУ (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України  від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ МФУ від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Рішення Гурівської сільської ради від 24.12.2020р. №26 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Гурівської сільської ради 2021 рік",  Рішення Гурівської сільської ради від 24.12.2020р. №45 "Про бюджет Гурівської сільської територіальної громади на 2021 рік", Рішення Гурівської сільської ради "Про внесення змін до рішення Гурівської сільської ради від 24.12.2020р. №45 "Про бюджет Гурівської сільської територіальної громади на 2021 рік"" від 25.02.2021 р. №190                                                                                                                                                                   5. Надходження для виконання бюджетної програми:     1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:     (грн)     Код Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)     загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14       Надходження із загального фонду бюджету 0 X X 0 1 500 000 X X 1 500 000 1 593 000 X X 1 593 000       УСЬОГО 0 0 0 0 1 500 000 0 0 1 500 000 1 593 000 0 0 1 593 000                                                                                                                                                                   2) надходження для виконання бюджетної програми  у 2023 - 2024 роках:                               (грн)                                 Код Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                 загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                   Надходження із загального фонду бюджету 1 677 429 X X 1 677 429 1 761 300 X X 1 761 300                                   УСЬОГО 1 677 429 0 0 1 677 429 1 761 300 0 0 1 761 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:     1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:     (грн)     Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)     загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14     2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 0 0 1 500 000 0 0 1 500 000 1 593 000 0 0 1 593 000       УСЬОГО 0 0 0 0 1 500 000 0 0 1 500 000 1 593 000 0 0 1 593 000                                                                                                                                                                   2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:                               (грн)     Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)     загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14       УСЬОГО       0       0       0                                                                                                                                                                   3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:                               (грн)                                 Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                 загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 677 429 0 0 1 677 429 1 761 300 0 0 1 761 300                                   УСЬОГО 1 677 429 0 0 1 677 429 1 761 300 0 0 1 761 300                                                                                                                                                                                               4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:                               (грн)                                 Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                 загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                   УСЬОГО       0       0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:                               1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:                               (грн)     № з/п Напрями використання бюджетних коштів 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)     загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14     1 Розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території населених пунктів ТГ 0 0 0 0 1 500 000 0 0 1 500 000 1 593 000 0 0 1 593 000       УСЬОГО 0 0 0 0 1 500 000 0 0 1 500 000 1 593 000 0 0 1 593 000                                                                                                                                                                   2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:                               (грн)                                       № з/п Напрями використання бюджетних коштів 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                       загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                           2 3 4 5 6 7 8 9 10                                       1 Розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території населених пунктів ТГ 1 677 429 0 0 1677429 1 761 300 0 0 1761300                                         УСЬОГО 1 677 429 0 0 1677429 1 761 300 0 0 1761300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   8. Результативні показники бюджетної програми:                               1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:                               № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)       загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6)  загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)  загальний фонд спеціальний фонд разом (11+12)        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13       0 затрат                             0 сума загальних витрат тис.грн. кошторис 0 0 0 1500000 0 1500000 1593000 0 1593000       0 продукту                             0 загальна протяжність робіт, на яких буде здійснено ремонт км. дані 0 0 0 30 0 30 30 0 30       0 ефективності                             0 середні витрати на один кілометр тис.грн. розрахунок 0 0 0 50 0 50 53,1 0 53,1       0 якості                             0 питома вага проведених відс. розрахунок 0 0 0 100 0 100 100 0 100                                                                                                                                                                     2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:                               № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                     загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6)  загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)                                      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                     0 затрат                                                     0 сума загальних витрат тис.грн. кошторис 1677429 0 1677429 1761300 0 1761300                                     0 продукту                                                     0 загальна протяжність робіт, на яких буде здійснено ремонт км. дані 30 0 30 30 0 30                                     0 ефективності                                                     0 середні витрати на один кілометр тис.грн. розрахунок 55,91 0 55,91 58,71 0 58,71                                     0 якості                                                     0 питома вага проведених відс. розрахунок 100 0 100 100 0 100                                                                                                                                                                                                   9. Структура видатків на оплату праці:                               (грн)                   Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                   загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11                   УСЬОГО                                       у тому числі оплата праці  штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді X   X   X   X   X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:                               № з/п Категорії працівників 2020 рік (звіт) 2021 рік (план) 2022 рік 2023 рік 2024 рік                                загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд                               затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16                               1 УСЬОГО штатних одиниць                                                           2 з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді X X     X X     X   X   X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:                               1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:                 (грн)                 № з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)                 загальний фонд спеціальний фонд разом (4+5)  загальний фонд спеціальний фонд разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд разом (10+11)                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                 1 Програма соціально-економічного розвитку Гурівської територіальної громади на 2021 рік  Рішення Гурівської сільської ради від 24.12.2020р. №26 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000 1 593 000 0 1 593 000                   УСЬОГО   0 0 0 1 500 000 0 1 500 000 1 593 000 0 1 593 000                                                                                                                                                                               2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:                               (грн)                                               № з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                               загальний фонд спеціальний фонд разом (4+5)  загальний фонд спеціальний фонд разом (7+8)                                                1 2 3 4 5 6 7 8 9                                               1 Програма соціально-економічного розвитку Гурівської територіальної громади на 2021 рік  Рішення Гурівської сільської ради від 24.12.2020р. №26 1 677 429 0 1 677 429 1 761 300 0 1 761 300                                                 УСЬОГО   1 677 429 0 1 677 429 1 761 300 0 1 761 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:                               (грн)                             Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об’єкта 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                 спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                 УСЬОГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           14. Бюджетні зобов’язання у 2020 - 2022 роках:                               1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:                               (грн)                               Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/ надання кредитів Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду  Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості (6-5) Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов’язання (4+6)                               загального фонду спеціального фонду                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                 УСЬОГО         0     0                                                                                                                                                                                             2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:                                (грн)                               Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2021 рік 2022 рік                               затверджені призначення кредиторська заборгованість на початок поточного  бюджетного періоду   планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5) граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на початок планового  бюджетного періоду (4 – 5 – 6) планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10)                               загального фонду спеціального фонду загального фонду спеціального фонду                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                                 УСЬОГО         0   0     0                                                                                                                                                                                             3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:                               (грн)                               Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/ надання кредитів Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 Очікувана дебіторська заборгованость  на 01.01.2022 Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості                                                             1 2 3 4 5 6 7 8 9                                 УСЬОГО                                                                                                                                                                                                           4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих                                внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Керівник                       Анатолій СКЛЯРЧУК                                                                                                              (підпис)          (ініціали та прізвище)                                                                                                                                                                                                         Керівник бухгалтерської служби (начальник планово-фінансового підрозділу)                       Вікторія КОРЕЦЬКА                                                                                                              (підпис)          (ініціали та прізвище)                                                                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  від 17 липня 2018 року № 617)                                                     БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)                                                                                                                                                                 1. Гурівська сільська рада   (0)(1)   04365661                                                                     (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                                   2. Гурівська сільська рада   (0)(1)(1)   04365661                                                               (найменування відповідального виконавця )                  (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                 3. (0)(1)(1)(8)(1)(1)(0)   (8)(1)(1)(0)   (0)(3)(2)(0)   Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха   1152400000                   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                                                                                                                                                                               4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки     1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;     Створення матеріального резерву для використання його у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, ліквідації цих надзвичайних ситуацій                                                                                                                                                                   2) завдання бюджетної програми;      Здійснення запобіжних у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, ліквідації цих надзвичайних ситуацій та їх наслідків                                                                                                                                                                   3) підстави реалізації бюджетної програми.     Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ (із змінами та доповненнями), Кодекс Цивільного захисту України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України  від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ МФУ від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Рішення Гурівської сільської ради від 24.12.2020р. №26 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Гурівської сільської ради 2021 рік",  Рішення Гурівської сільської ради від 24.12.2020р. №45 "Про бюджет Гурівської сільської територіальної громади на 2021 рік"                                                                                                                                                                   5. Надходження для виконання бюджетної програми:     1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:     (грн)     Код Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)     загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14       Надходження із загального фонду бюджету 0 X X 0 16 000 X X 16 000 16 992 X X 16 992       УСЬОГО 0 0 0 0 16 000 0 0 16 000 16 992 0 0 16 992                                                                                                                                                                   2) надходження для виконання бюджетної програми  у 2023 - 2024 роках:                               (грн)                                 Код Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                 загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                   Надходження із загального фонду бюджету 17 892 X X 17 892 18 787 X X 18 787                                   УСЬОГО 17 892 0 0 17 892 18 787 0 0 18 787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:     1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:     (грн)     Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)     загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14     2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0 0 0 0 5 000 0 0 5 000 5 310 0 0 5 310     2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 0 0 11 000 0 0 11 000 11 682 0 0 11 682       УСЬОГО 0 0 0 0 16 000 0 0 16 000 16 992 0 0 16 992                                                                                                                                                                   2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:                               (грн)     Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)     загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14       УСЬОГО       0       0       0                                                                                                                                                                   3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:                               (грн)                                 Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                 загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 5 591 0 0 5 591 5 871 0 0 5 871                                 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 12 301 0 0 12 301 12 916 0 0 12 916                                   УСЬОГО 17 892 0 0 17 892 18 787 0 0 18 787                                                                                                                                                                                               4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:                               (грн)                                 Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                 загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                   УСЬОГО       0       0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:                               1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:                               (грн)     № з/п Напрями використання бюджетних коштів 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)     загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14     1 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 0 0 0 0 16 000 0 0 16 000 16 992 0 0 16 992       УСЬОГО 0 0 0 0 16 000 0 0 16 000 16 992 0 0 16 992                                                                                                                                                                   2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:                               (грн)                                       № з/п Напрями використання бюджетних коштів 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                       загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                           2 3 4 5 6 7 8 9 10                                       1 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 17 892 0 0 17892 18 787 0 0 18787                                         УСЬОГО 17 892 0 0 17892 18 787 0 0 18787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   8. Результативні показники бюджетної програми:                               1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:                               № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)       загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6)  загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)  загальний фонд спеціальний фонд разом (11+12)        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13       0 затрат                             0 обсяг закупівлі палива літр розрахунок 0 0 0 185 0 185 185 0 185       0 продукту                             0 кількість договорів на виконання робіт од. розрахунок 0 0 0 1 0 1 1 0 1       0 ефективності                             0 середня вартість витрат 1л палива грн. розрахунок 0 0 0 27 0 27 29 0 29       0 середня вартість виконання 1 договору грн. розрахунок 0 0 0 11000 0 11000 11627 0 11627       0 якості                             0 динаміка обсягів збитків, завданих пожежами/надзвичайними ситуаціями відс. розрахунок 0 0 0 100 0 100 100 0 100                                                                                                                                                                     2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:                               № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                     загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6)  загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)                                      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                     0 затрат                                                     0 обсяг закупівлі палива літр розрахунок 185 0 185 185 0 185                                     0 продукту                                                     0 кількість договорів на виконання робіт од. розрахунок 1 0 1 1 0 1                                     0 ефективності                                                     0 середня вартість витрат 1л палива грн. розрахунок 30 0 30 31 0 31                                     0 середня вартість виконання 1 договору грн. розрахунок 12342 0 12342 13052 0 13052                                     0 якості                                                     0 динаміка обсягів збитків, завданих пожежами/надзвичайними ситуаціями відс. розрахунок 100 0 100 100 0 100                                                                                                                                                                                                   9. Структура видатків на оплату праці:                               (грн)                   Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                   загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11                   УСЬОГО                                       у тому числі оплата праці  штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді X   X   X   X   X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:                               № з/п Категорії працівників 2020 рік (звіт) 2021 рік (план) 2022 рік 2023 рік 2024 рік                                загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд                               затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16                               1 УСЬОГО штатних одиниць                                                           2 з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді X X     X X     X   X   X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:                               1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:                 (грн)                 № з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)                 загальний фонд спеціальний фонд разом (4+5)  загальний фонд спеціальний фонд разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд разом (10+11)                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                   УСЬОГО       0     0     0                                                                                                                                                                               2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:                               (грн)                                               № з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                               загальний фонд спеціальний фонд разом (4+5)  загальний фонд спеціальний фонд разом (7+8)                                                1 2 3 4 5 6 7 8 9                                                 УСЬОГО       0     0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:                               (грн)                             Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об’єкта 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                 спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної  готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                 УСЬОГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           14. Бюджетні зобов’язання у 2020 - 2022 роках:                               1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:                               (грн)                               Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/ надання кредитів Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду  Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості (6-5) Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов’язання (4+6)                               загального фонду спеціального фонду                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                 УСЬОГО         0     0                                                                                                                                                                                             2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:                                (грн)                               Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2021 рік 2022 рік                               затверджені призначення кредиторська заборгованість на початок поточного  бюджетного періоду   планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5) граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на початок планового  бюджетного періоду (4 – 5 – 6) планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10)                               загального фонду спеціального фонду загального фонду спеціального фонду                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                                 УСЬОГО         0   0     0                                                                                                                                                                                             3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:                               (грн)                               Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/ надання кредитів Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 Очікувана дебіторська заборгованость  на 01.01.2022 Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості                                                             1 2 3 4 5 6 7 8 9                                 УСЬОГО                                                                                                                                                                                                           4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих                                внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Керівник                       Анатолій СКЛЯРЧУК                                                                                                              (підпис)          (ініціали та прізвище)                                                                                                                                                                                                         Керівник бухгалтерської служби (начальник планово-фінансового підрозділу)                       Вікторія КОРЕЦЬКА                                                                                                              (підпис)          (ініціали та прізвище)