Бюджетні запити на 2022 рік (ч.2)

  • 682
                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року № 617)                                                  
 
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)  
                                                                                                                                                             
1. Гурівська сільська рада   (0)(1)   04365661                                                    
                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)                                                    
                                                                                                                                                             
2. Гурівська сільська рада   (0)(1)(1)   04365661                                  
                            (найменування відповідального виконавця )                  (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)                                  
                                                                                                                                                             
3. (0)(1)(1)(7)(4)(6)(1)   (7)(4)(6)(1)   (0)(4)(5)(6)   Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету   1152400000                
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                
                                                                                                                                                             
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки    
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;    
Підвищення  соціального рівня   життя   населення,    забезпечення  автомобільних  перевезень  пасажирів  та   вантажів, створення на дорогах належних умов  безпеки  руху  та  сучасних  елементів  дорожнього  сервісу, зменшення збитків через незадовільні дорожні умови    
                                                                                                                                                             
2) завдання бюджетної програми;     
Розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території населених пунктів ТГ    
                                                                                                                                                             
3) підстави реалізації бюджетної програми.    
Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ (із змінами та доповненнями), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами), Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 року №2807-ІУ (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України  від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ МФУ від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Рішення Гурівської сільської ради від 24.12.2020р. №26 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Гурівської сільської ради 2021 рік",  Рішення Гурівської сільської ради від 24.12.2020р. №45 "Про бюджет Гурівської сільської територіальної громади на 2021 рік", Рішення Гурівської сільської ради "Про внесення змін до рішення Гурівської сільської ради від 24.12.2020р. №45 "Про бюджет Гурівської сільської територіальної громади на 2021 рік"" від 25.02.2021 р. №190    
                                                                                                                                                             
5. Надходження для виконання бюджетної програми:    
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:    
(грн)    
Код Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  Надходження із загального фонду бюджету 0 X X 0 1 500 000 X X 1 500 000 1 593 000 X X 1 593 000    
  УСЬОГО 0 0 0 0 1 500 000 0 0 1 500 000 1 593 000 0 0 1 593 000    
                                                                                                                                                             
2) надходження для виконання бюджетної програми  у 2023 - 2024 роках:                              
(грн)                                
Код Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                
  Надходження із загального фонду бюджету 1 677 429 X X 1 677 429 1 761 300 X X 1 761 300                                
  УСЬОГО 1 677 429 0 0 1 677 429 1 761 300 0 0 1 761 300                                
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:    
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:    
(грн)    
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 0 0 1 500 000 0 0 1 500 000 1 593 000 0 0 1 593 000    
  УСЬОГО 0 0 0 0 1 500 000 0 0 1 500 000 1 593 000 0 0 1 593 000    
                                                                                                                                                             
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:                              
(грн)    
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  УСЬОГО       0       0       0    
                                                                                                                                                             
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:                              
(грн)                                
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 677 429 0 0 1 677 429 1 761 300 0 0 1 761 300                                
  УСЬОГО 1 677 429 0 0 1 677 429 1 761 300 0 0 1 761 300                                
                                                                                                                                                             
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:                              
(грн)                                
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                
  УСЬОГО       0       0                                
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:                              
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:                              
(грн)    
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
1 Розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території населених пунктів ТГ 0 0 0 0 1 500 000 0 0 1 500 000 1 593 000 0 0 1 593 000    
  УСЬОГО 0 0 0 0 1 500 000 0 0 1 500 000 1 593 000 0 0 1 593 000    
                                                                                                                                                             
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:                              
(грн)                                      
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                      
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                       
   2 3 4 5 6 7 8 9 10                                      
1 Розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території населених пунктів ТГ 1 677 429 0 0 1677429 1 761 300 0 0 1761300                                      
  УСЬОГО 1 677 429 0 0 1677429 1 761 300 0 0 1761300                                      
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
8. Результативні показники бюджетної програми:                              
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:                              
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)      
загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6)  загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)  загальний фонд спеціальний фонд разом (11+12)       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13      
0 затрат                            
0 сума загальних витрат тис.грн. кошторис 0 0 0 1500000 0 1500000 1593000 0 1593000      
0 продукту                            
0 загальна протяжність робіт, на яких буде здійснено ремонт км. дані 0 0 0 30 0 30 30 0 30      
0 ефективності                            
0 середні витрати на один кілометр тис.грн. розрахунок 0 0 0 50 0 50 53,1 0 53,1      
0 якості                            
0 питома вага проведених відс. розрахунок 0 0 0 100 0 100 100 0 100      
                                                                                                                                                             
2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:                              
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                    
загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6)  загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)                                     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                    
0 затрат                                                    
0 сума загальних витрат тис.грн. кошторис 1677429 0 1677429 1761300 0 1761300                                    
0 продукту                                                    
0 загальна протяжність робіт, на яких буде здійснено ремонт км. дані 30 0 30 30 0 30                                    
0 ефективності                                                    
0 середні витрати на один кілометр тис.грн. розрахунок 55,91 0 55,91 58,71 0 58,71                                    
0 якості                                                    
0 питома вага проведених відс. розрахунок 100 0 100 100 0 100                                    
                                                                                                                                                             
9. Структура видатків на оплату праці:                              
(грн)                  
Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                  
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд                  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11                  
УСЬОГО                                      
у тому числі оплата праці  штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді X   X   X   X   X                    
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:                              
№ з/п Категорії працівників 2020 рік (звіт) 2021 рік (план) 2022 рік 2023 рік 2024 рік                               
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд                              
затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті                              
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16                              
1 УСЬОГО штатних одиниць