І. Питання на перевірку знання Конституції України

 

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
 3. Форма правління в Україні (стаття 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
 7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 8. Державні символи України (стаття 20).
 9. Конституційне право на працю (стаття 43).
 10.  Конституційне право на освіту (стаття 53).
 11.  Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 12.  Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).
 13.  Обов’язки громадянина України (статті 65-68).
 14.  Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 15.  Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
 16.  Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
 17.  Державний бюджет України (стаття 96).
 18.  Порядок обрання Президента України (стаття 103).
 19.  Повноваження Президента України (стаття 106).
 20.  Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).
 21.  Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
 22.  Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
 23.  Повноваження місцевих державний адміністрацій (стаття 119).
 24.  Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).
 25.  Система судів в Україні (стаття 125).
 26.  Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
 27.  Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
 28.  Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).
 29.  Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
 30.  Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
 31.  Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).
 32.  Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).
 33.  Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

 

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні»

 

1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).

2. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Система місцевого самоврядування (стаття 5).

4. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).

5. Повноваження сільських рад (стаття 25, 26).

6. Повноваження сільського голови (стаття 42).

7. Повноваження виконавчого комітету сільської ради (стаття 52).

8. Порядок формування рад(стаття 45).

9. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

10. Виконавчий апарат сільської ради (стаття 51).

11. Право комунальної власності (стаття 60).

12.Фінансова основа місцевого самоврядування (статті 61, 63-69).

13. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (стаття 71).

14. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 74-77).

15. Дострокове припинення повноважень ради (стаття 78),

16. Дострокове припинення повноважень сільського голови (стаття 79).

 

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України

«Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого  самоврядування та посади в органах місцевого самоврядування (статті 1, 2, 3).

2. Право на службу в органах місцевого самоврядування  (стаття 5).

3.Основні принципи служби органах місцевого самоврядування (стаття 4).

4. Основні напрямки державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).

5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого

    самоврядування та її проходженням (статті 12).

    8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

     9. Класифікація посад та ранги посадових осіб місцевого самоврядування (статті 14,15).

   10. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

    11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

    12. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

     13.Оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).

     14. Щорічні та додаткові відпустки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).

     15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах  місцевого самоврядування (стаття 24).

     16. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).

 

ІV. Питання на перевірку знання Закону України

«Про запобігання корупції»

 

          1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5). 

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та  одержання подарунків (статті 2223).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів (стаття 34).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті  49,50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції(стаття 53)

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65)

                 VIІІ. Питання на перевірку знань законодавства з питань діловодства

 

 1. Який документ визначає загальні правила ведення діловодства?
 2. Хто здійснює керівництво роботою діловодних служб?
 3. Що таке документування управлінської діяльності?
 4. Приймання, розгляд і реєстрація документів.
 5. Попередній розгляд документів.
 6. Реєстрація документів (вхідних, вихідних документів та тих, що створені в сільській раді).
 7. Складання та оформлення документів.
 8. Порядок проходження запитів, які надійшли до сільської ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 9. Датування документів.
 10. Погодження документів.
 11. Засвідчення документів.
 12. Адресування документів.
 13. Резолюція.
 14. Робота з документами, які містять персональні дані.
 15. Відмітки про проходження документів, оформлення копій документів.
 16. Оформлення додатків до документів.
 17. Вимоги до оформлення документів машинописним способом (друкування на комп'ютері).
 18. Розмноження документів.
 19. Порядок роботи з документами, які містять службову інформацію.
 20. Порядок надсилання вихідних документів.
 21. Строки виконання документів.
 22. Складання номенклатури справ.
 23. Формування справ.
 24. Підготовка справ до зберігання та використання.
 25. Право громадян про звернення (стаття 1).
 26. Поняття пропозиції (зауваження), заява (клопотання), скарга (стаття 3 ).
 27. Які рішення, дії (бездіяльність) можуть бути оскаржені (стаття 4).
 28. Вимоги до звернення (стаття 5).
 29. Мова звернень і рішень та відповідей на них (стаття 6).
 30. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню (стаття 8).
 31. Розгляд пропозиції (зауважень) громадян (стаття 14).
 32. Розгляд заяв (клопотань) (стаття 15).
 33. Розгляд скарг громадян (стаття 16).
 34.  Права громадянина при розгляді заяви чи скарги (стаття 18).
 35. Термін розгляду звернень громадян (стаття 20).
 36.  Особистий прийом громадян (стаття 22).
 37.  Контроль за дотриманням законодавством про звернення громадян (стаття 28)