ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника Комунального закладу «Боківський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Гурівської сільської ради» перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р

 

 1. Як законодавство трактує поняття «засновник закладу освіти».
 2. Повноваження засновника закладу освіти.
 3. Відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу загальної середньої освіти.
 4. Форми здобуття освіти.
 5. Складові системи освіти.
 6. Визначення «гімназія».
 7. Визначення «ліцей».
 8. Повноваження керівника закладу освіти.
 9. Громадське самоврядування закладу освіти.
 10. Повноваження органів із забезпечення якості освіти.
 11. Визначення «інформальна освіта».
 12. Повноваження громадського контролю за якістю освіти.
 13. Повноваження державних органів контролю за якістю освіти.
 14. Визначення «академічна доброчесність».
 15. Що таке дистанціна освіта.
 16. Завдання вчителя в рамках «Нової української школи».
 17. Рівні освіти.
 18. Визначення «освітній процес».
 19. Визначення «документи про освіту».
 20. Строки оприлюднення інформації та документів на веб-сайтах закладів освіти.
 21. Що таке сімейне (домашнє) навчання?
 22. Директора школи за Законом України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р., обирають за конкурсом на 6 років (з правом обрання на ще один термін). Чия присутність не є обов'язковою для проведення такого конкурсу?
 23. Закон України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р., дає вчителю можливість працювати за власними освітніми програмами та  регулює кількість годин для підвищення їхньої кваліфікації. Як мають покращувати свої знання і вміння педагоги за новим законом?
 24. Яке місце може займати релігія в школі?
 25. Який є колегіальний орган управління закладом освіти.
 26. Усі українці мають право на безкоштовну повну загальну середню освіту. Чи це означає, що тепер держава платитиме за навчання дітей у приватних школах?
 27. Які нові форми атестації педагогічних працівників передбачені в НУШ (новій українській школі)?
 28. Державний стандарт початкової загальної освіти передбачає поділ організації освітнього процесу на 2 цикли (І цикл – 1-2 класи; ІІ цикл – 3-4 класи) із застосуванням діяльнісного підходу, заснованого на яких основах?
 29. Які є Базові навчальні плани Нової початкової освіти?
 30. Як розподіляється варіативний складник базового навчального плану?
 31. В якому державному або комунальному закладі освіти за територіальною приналежністю  особа має право здобувати початкову та базову середню освіту?
 32. За яких умов організовується інклюзивне навчання у закладі освіти?
 33. Ким затверджуються штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів?
 34. Ким затверджується розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти?
 35. Хто контролюватиме якість освіти за новим законом?
 36. Чи є інваріантний складник Базового навчального плану обов’язковим для всіх закладів загальної середньої освіти?
 37. У якій формі проводиться Державна підсумкова атестація здобувачів освіти згідно з Державним стандартом початкової освіти?
 38. Яка роль учителя в Новій українській школі відповідно до  Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998?
 39. Що визначають стандарти освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?
 40. Які структурні компоненти містить освітня програма відповідно до Закону України «Про освіту».