ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  Розпорядження

                                                                  Гурівського сільського голови

                                                                  20 листопада  2020 року № 3

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знань претендентів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у Гурівській сільській раді

Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції»  та знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи

 

І. Питання на перевірку знання Конституції України

 

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
 3. Форма правління в Україні (стаття 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
 7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 8. Державні символи України (стаття 20).
 9. Конституційне право на працю (стаття 43).
 10.  Конституційне право на освіту (стаття 53).
 11.  Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 12.  Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).
 13.  Обов’язки громадянина України (статті 65-68).
 14.  Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 15.  Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
 16.  Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
 17.  Державний бюджет України (стаття 96).
 18.  Порядок обрання Президента України (стаття 103).
 19.  Повноваження Президента України (стаття 106).
 20.  Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).
 21.  Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
 22.  Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
 23.  Повноваження місцевих державний адміністрацій (стаття 119).
 24.  Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).
 25.  Система судів в Україні (стаття 125).
 26.  Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
 27.  Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
 28.  Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).
 29.  Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
 30.  Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
 31.  Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).
 32.  Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).
 33.  Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні»

 

1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).

2. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Система місцевого самоврядування (стаття 5).

4. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).

5. Повноваження сільських рад (стаття 25, 26).

6. Повноваження сільського голови (стаття 42).

7. Повноваження виконавчого комітету сільської ради (стаття 52).

8. Порядок формування рад(стаття 45).

9. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

10. Виконавчий апарат сільської ради (стаття 51).

11. Право комунальної власності (стаття 60).

12.Фінансова основа місцевого самоврядування (статті 61, 63-69).

13. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (стаття 71).

14. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 74-77).

15. Дострокове припинення повноважень ради (стаття 78),

16. Дострокове припинення повноважень сільського голови (стаття 79).

 

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України

«Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого  самоврядування та посади в органах місцевого самоврядування (статті 1, 2, 3).

2. Право на службу в органах місцевого самоврядування  (стаття 5).

3.Основні принципи служби органах місцевого самоврядування (стаття 4).

4. Основні напрямки державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).

5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого

    самоврядування та її проходженням (статті 12).

    8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

     9. Класифікація посад та ранги посадових осіб місцевого самоврядування (статті 14,15).

   10. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

    11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

    12. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

     13.Оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).

     14. Щорічні та додаткові відпустки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).

     15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах  місцевого самоврядування (стаття 24).

     16. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).

 

ІV. Питання на перевірку знання Закону України

«Про запобігання корупції»

 

          1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5). 

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та  одержання подарунків (статті 22, 23).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів (стаття 34).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті  49,50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції(стаття 53)

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65)

 

V. Питання на перевірку знання Закону України

«Про звернення громадян»

 

 1. Право громадян про звернення (стаття 1).
 2. Поняття пропозиції (зауваження), заява (клопотання), скарга (стаття 3 ).
 3. Які рішення, дії (бездіяльність) можуть бути оскаржені (стаття 4).
 4. Вимоги до звернення (стаття 5).
 5. Мова звернень і рішень та відповідей на них (стаття 6).
 6. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню (стаття 8).
 7. Розгляд пропозиції (зауважень) громадян (стаття 14).
 8. Розгляд заяв (клопотань) (стаття 15).
 9. Розгляд скарг громадян (стаття 16).
 10.  Права громадянина при розгляді заяви чи скарги (стаття 18).
 11. Термін розгляду звернень громадян (стаття 20).
 12.  Особистий прийом громадян (стаття 22).
 13.  Контроль за дотриманням законодавством про звернення громадян (стаття 28)

 

VІ. Перелік питань на перевірку знань з питань освіти, молоді,

спорту та культури

 

 1. Основні положення Закону України «Про освіту» (статті 6,8,14,15,29).
 2. Основні  завдання, визначені законодавством України, щодо розвитку загальної середньої освіти (Закон України «Про загальну середню освіту» ст. 2).
 3. Здобуття  повної загальної середньої освіти (Закон України «Про загальну середню освіту» , ст. 6 ). 
 4. Особливості організації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах (Закон України «Про загальну середню освіту» , розділ ІІІ , стаття 12-18).
 5. Основні засади атестації педагогічних працівників (Закон України «Про загальну середню освіту» ,стаття 27).
 6. Державний контроль за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів (стаття 40)
 7. Державна політика у сфері дошкільної освіти (Закон України «Про дошкільну освіту» ст.ст.2,3).
 8. Самоврядування навчальних закладів (стаття 17). 
 9. Наукове і методичне забезпечення системи загальної середньої освіти (стаття 41, 42). 
 10. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої освіти (Закон України « Про загальну середню освіту» ст.37).
 11. Пріоритетні напрямки реформування освіти.
 12. Кадрове забезпечення сфери освіти.
 13. Назвіть основні права та обов’язки педагогічних працівників.
 14. Шляхи створення інноваційних закладів культури відповідно до запитів населення.
 15.  Завдання дошкільної освіти (Закон України «Про дошкільну освіту» ст.ст.4,5,7)
 16.  Документування управлінської діяльності у навчальному закладі (Типова інструкція з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності. Наказ МОН України від 28.07.2013 року №1239)
 17. Система дошкільної освіти (Закон України « Про дошкільну освіту», стаття 5).
 18. Завдання дошкільної освіти (Закон України « Про дошкільну освіту», стаття 7). 
 19. Типи закладів дошкільної освіти (Закон України « Про дошкільну освіту», стаття 12). 
 20. Комплектування груп закладів дошкільної освіти. (Закон України « Про дошкільну освіту», стаття 14). 
 21. Основні завдання органів управління дошкільною освітою. (Закон України « Про дошкільну освіту», стаття 17). 
 22. Управління та громадське самоврядування закладу дошкільної освіти. (Закон України « Про дошкільну освіту», стаття 20). 
 23. Закон України «Про культуру». Основні його засади.
 24. Пріоритети державної політики у сфері культури (Закон України «Про культуру», ст.4)
 25. Основні засади державної політики у сфері культури (Закон України «Про культуру», ст. 3).
 26. Організація дозвілля молоді. Роль молодіжних організацій та виконавчих комітетів місцевих рад з цього питання.
 27. Методи підвищення  ролі будинку культури, клубів у культурному житті територіальної громади.
 28. Заходи щодо підтримки обдарованої молоді.
 29. Основні форми щодо збереження повноцінного функціонування закладів культури клубного типу, бібліотек.
 30.  Реалізація державної політики з питань сім'ї, дітей , молоді, фізичної культури та спорту. 

 

VІІ. Питання на перевірку знання кадрової роботи

 

         1.  Основні трудові права працівників.
         2.  Переведення на іншу роботу.        
         3.  Неповний робочий час.
         4.  Обмеження надурочних робіт.
         5.  Тривалість щорічної відпустки.
         6.  Відкликання з відпустки.
         7.  Гарантії для працівників, обраних на виборні посади.
         8.  Гарантії при службових відрядженнях.  
         9. Порядок вивільнення працівників у зв'язку зі змінами в організації виробництва.
         10. Трудові книжки.
         11. Видача трудової книжки у разі звільнення.
         12. Дублікат трудової книжки.
         13. Вкладиш до трудової книжки.
         14. Норма тривалості робочого часу.
         15. Випробувальний термін при прийнятті на роботу.
         16. Основні розділи форми П-2ДС.

VІІІ. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки та  функціональних повноважень відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

1. Нормативно-правове забезпечення організації та ведення бухгалтер­ського облiку, складання фiнансової звiтностi бюджетної установи.

2. Визначення понять «бухгалтерський облік», «зобов’язання», «пер­винний документ», «фінансова звітність», «господарська операція».

3. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

4. Звітний період, види фінансової та статистичної звітності для бюджетної установи.

5. Що таке амортизація основних засобів.

6. Що таке балансова вартість основних засобів.

7. Витрати, які формують первісну собівартість товарів, придбаних за оплату.

8. Складові заробітної плати посадових осіб місцевого самоврядування, види заохочень та допомоги.

9. Що таке кореспонденція рахунків.

10Дебіторська і кредиторська заборгованість.

11.  Основні функції  бухгалтерського обліку.

12. Порядок обліку основних засобів у бюджетних установах.

13. Порядок безоплатної передачі необоротних активів.

14. Порядок списання основних засобів та матеріалів у бюджетних установах.

15. Інвентаризація, її види та терміни проведення.

 

ІХ. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням  специфіки функціональних повноважень головного спеціаліста - економіста

1.  Розробка інструкції з підготовки бюджетних запитів.

2.  Вимоги складання та затвердження кошторису видатків на утри­мання державної установи та штатного розпису.

3.  Складові заробітної плати посадових осіб місцевого самоврядування, види заохочень та допомоги.

4. Розмір премії, який може бути наданий посадовій особі місцевого самоврядування та нормативний документ, згідно з яким вона нараховується.

5. Функції місцевого бюджету.

6. Що відноситься до поточних видатків?

7. Що таке капітальні видатки?

8. Які видатки застосовуються за економічною класифікацією видатків бюджету по коду 2210?

9. Якими нормативними документами слід керуватися при встановленні посадових окладів працівникам Сільської ради органу місцевого самоврядування?

10. Визначення терміну „бюджет“ (стаття 2 Бюджетного Кодексу України).

11. Бюджетний період (стаття 3 Бюджетного кодексу України).

12. Складові частини кошторису бюджетної установи.

13. Визначення понять: кошторис, паспорт бюджетної програми, дефіцит бюджету.

14. Що належить до витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів.

15. Бюджетна класифікація.

 

Х. Питання на перевірку знань законодавства з питань діловодства

 

 1. Що таке документування управлінської діяльності?
 2. Приймання, розгляд і реєстрація документів.
 3. Попередній розгляд документів.
 4. Реєстрація документів (вхідних, вихідних документів та тих, що створені в сільській раді).
 5. Складання та оформлення документів.
 6. Порядок проходження запитів, які надійшли до сільської ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 7. Погодження документів.
 8. Засвідчення документів.
 9. Резолюція.
 10. Робота з документами, які містять персональні дані.
 11. Відмітки про проходження документів, оформлення копій документів.
 12. Оформлення додатків до документів.
 13. Вимоги до оформлення документів машинописним способом (друкування на комп'ютері).
 14. Порядок надсилання вихідних документів.
 15. Строки виконання документів.
 16. Складання номенклатури справ.
 17. Формування справ.
 18. Підготовка справ до зберігання та використання.

 

XІ. Питання на перевірку знань законодавства з юридичних питань

 

      1. Поняття трудового договору.
      2. Строк та порядок укладення трудового договору.
      3. Підстави для припинення трудового договору.
      4. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
      5. Розірвання трудового договору з інших підстав.
      6. Стягнення за порушення трудової дисципліни та строки застосування дисциплінарних стягнень.
      7. Порядок застосування дисциплінарних стягнень.
      8. Особливості дисциплінарної відповідальності. Компетенція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ.
      9. Предметна підсудність адміністративних справ.
      10. Територіальна підсудність адміністративних справ.
      11. Інстанційна підсудність адміністративних справ.
      12. Здійснення адміністративного судочинства в адміністративних судах України.
      13. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків.
      14. Поняття та види правочинів.
      15. Поняття та види договору.
      16. Поняття позовної давності.
      17. Документ прокурорського реагування: протест.
      18. Документ прокурорського реагування: припис.
      19. Документ прокурорського реагування: подання.
      20. Документ прокурорського реагування: постанова.
      21. Право на звернення до адміністративного суду.
      22. Форма і зміст адміністративного позову.
      23. Вимоги до позовної заяви (адміністративного позову).
      24. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно- правових актів.
      25. Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців.
      26.    Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби.
      27. Поняття права власності та здійснення права власності.
      28. Право державної та комунальної власності.
      29. Державна реєстрація нормативно-правових актів.

 

XІІ. Питання на перевірку знань законодавства з питань фінансів

 

  1. Види міжбюджетних трансфертів.
  2. Склад бюджетного законодавства.
  3. Хто затверджує бюджетну класифікацію.
  4. Коли повинно бути оприлюднене рішення про місцевий бюджет?
  5. У який термін затверджуються обласні, районні, міські (міст обласного значення) бюджети?
  6. За рахунок чого покриваються обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів щодо забезпечення захищених видатків загального фонду?
  7. Що таке вільний залишок бюджетних коштів?
  8. З якою метою формується резервний фонд бюджету?
  9. Коли здійснюється публічне представлення інформації про виконання місцевих бюджетів?
  10. Що таке бюджетний запит?
  11. Що таке бюджет?
  12. Що таке бюджетна установа?
  13. Що таке бюджетне асигнування?
  14. Паспорт бюджетної програми, мета, завдання бюджетної програми, напрями використання бюджетних коштів.
  15. Результативні показники бюджетної програми.
  16. У який термін після набрання чинності законом про Державний бюджет України має бути затверджений паспорт бюджетної програми.

XІІІ. Питання на перевірку знань законодавства

з питань містобудування та архітектури

 

    1. Об'єкти містобудування.
    2. Суб'єкти містобудування.
    3. Основні вимоги до містобудівної діяльності.
    4. Законодавство України про містобудування.
    5. Органи, що здійснюють державне регулювання у сфері містобудування.
    6. Зміст державного регулювання у сфері містобудування
    7. Компетенція обласних і районних рад у сфері містобудування.
    8. Компетенція місцевих державних адміністрацій в сфері містобудування.
    9. Державний контроль у сфері містобудування.
    10. Відповідальність за порушення містобудівного законодавства.
    11. Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів.
    12. Містобудівний кадастр.
    13. Генеральний план населеного пункту.
    14. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки.
    15. Вихідні дані для проектування об'єкта будівництва.

XІV. Питання на перевірку знань законодавства

служби у справах дітей

 

   1. Права, обов'язки та відповідальність батьків за виховання та розвиток дитини.
   2. Порядок направлення дітей до інтернатних закладів області за заявою батьків.
   3. Основні завдання служби у справах дітей.
   4. Право дитини на захист від усіх форм насильства.
   5. Підстави та умови перебування дітей в приймальнику-розподільнику для дітей.
   6. Поняття "дитина", "дитинство", "охорона дитинства".
   7. Підстави та умови перебування дітей в притулках.
   8. Мета профілактичних рейдів "Діти вулиці", "Вокзал", "Урок".
   9. Контроль за відрахуванням неповнолітнього з навчального закладу чи звільненням з роботи.
   10. Порядок надання дитині статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.
   11. Надання статусу-дитина, яка залишилась без батьківського піклування.
   12. Форми тимчасового влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
   13. Підстави надання дитині повної цивільної дієздатності.
   14. Порядок вилучення дітей із сім'ї.
   15. Порядок направлення дітей до інтернатних закладів області.
   16. Порядок перевірки стану виховної роботи у загальноосвітніх закладах району.
   17. Категорії дітей, які підлягають усиновленню.
   18. Порядок постановки дітей на первинний облік дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
   19. Поняття прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу.

 

XV. Питання на перевірку знань законодавства

з питань земельних відносин та екології

 

 1. Встановлення та зміна призначення земель.
 2. Підстава припинення права власності на земельну ділянку.
 3. Землі фермерських  господарств.
 4. Підстава припинення права користування земельних ділянок.
 5. Приватизація земельних ділянок.
 6. Підстава для примусового припинення права на земельну ділянку.
 7. Земельні ділянки для городництва.
 8. Порядок припинення права користування земельними ділянками, які використовуються з порушеннями земельного законодавства..
 9. Землі природно-заповідного фонду.
 10. Органи, що вирішують земельні спори.
 11. Визначення земель реакційного призначення.
 12. Зміст землеустрою.
 13. Визначення земель лісового фонду.
 14. Державний контроль за використанням та охороною земель.
 15. Склад земель водного фонду.
 16. Визначення державного земельного кадастру.
 17. Визначення земель транспорту, промисловості, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
 18. Складові частини державного земельного кадастру.
 19. Зміст права власності на землю.
 20. Відповідальність за порушення земельного законодавства.
 21. Виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку.
 22. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок.
 23. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.
 24. Спільна сумісна власність на земельну ділянку.
 25. Порядок надання у постійне користування земельних ділянок юридичним особам.
 26. Права землекористувачів.
 27. Категорії земель.
 28. Порядок продажу земельних ділянок державної та комунальної власності.

 

XVІ. Питання на перевірку знання законодавства начальника

відділу  – державного реєстратора відділу «Центр надання адміністративних послуг»

 

1. Сфера дії Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

2. Поняття, порядок та місце проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців згідно Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

3. Вимоги до оформлення документів, що подаються державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

4. Порядок зберігання та передачі реєстраційних справ, визначений Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

5. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно: поняття, структура.

6. Основні засади державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відповідно до вимог Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

7. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно: порядок та строки проведення.

8. Види речових прав на нерухоме майно, що підлягають державній реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

9. Державна реєстрація обтяжень прав на нерухоме майно. Порядок реєстрації.

10. Нерухоме майно: правовий режим, ознаки. Види об’єктів нерухомого майна права стосовно яких підлягають державній реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

11. Момент виникнення права власності на нерухоме майно.

12. Підстави для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

13.    Припинення права власності на нерухоме майно. Відмова від права власності на нерухоме майно, порядок державної реєстрації.

14. Відмова у проведенні державної реєстрації речових прав на нерухоме майно: підстави, правові наслідки.

15. Зупинення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно: підстави, правові наслідки.

16. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно. Випадки оформлення права власності з видачею свідоцтва про право власності.

17. Право спільної власності: поняття, види. Поділ майна, що є у спільній власності. Виділ частки із майна, що є у спільній власності.

18. Об’єкт незавершеного будівництва: правовий статус, порядок державної реєстрації.

19. Набуття права власності на безхазяйну річ.

20. Право державної власності: поняття, суб’єкти, особливості здійснення державної реєстрації.

21. Державна реєстрація обмежень/обтяжень речових прав на земельні ділянки. Види обмежень (обтяжень) прав на земельні ділянки.

22. Статус державного реєстратора речових прав на нерухоме майно, його повноваження.

23. Право комунальної власності: поняття, суб’єкти, особливості здійснення державної реєстрації.

24. Право приватної власності: поняття, суб’єкти, особливості здійснення державної реєстрації. Державна реєстрація права власності за фізичною особою – підприємцем.

25. Дати визначення термінів „адміністративна послуга”, „суб’єкт звернення”, „суб’єкт надання адміністративної послуги” (ст.1 Закону України „Про адміністративні послуги”).

26. Принципи, на яких базується державна політика у сфері надання адміністративних послуг (ст.4 Закону України „Про адміністративні послуги”).

27. Інформаційна картка адміністративної послуги (п.2 ст.8 Закону України „Про адміністративні послуги”).

28. Технологічна картка адміністративної послуги (п.3 ст.8 Закону України „Про адміністративні послуги”).

29. Строки надання адміністративної послуги (ст.10 Закону України „Про адміністративні послуги”).

30. Проведення прийому суб’єктів звернень у центрі надання адміністративних послуг (п.11 ст.12 Закону України „Про адміністративні послуги”).

31. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг (ст.19 Закону України „Про адміністративні послуги”).

 

XVІІ. Питання на перевірку знань законодавства з питань цивільного захисту та громадського порядку

1. Поняття Цивільної оборони України.

2. Завдання Цивільної оборони України.

3. Повноваження громади у сфері цивільного захисту.

4. Повноваження підприємств, установ і організацій з питань Цивільної оборони.

5. Поняття сил Цивільної оборони.

6. Спеціалізовані формування Цивільної оборони.

7. Невоєнізовані формування Цивільної оборони.

8. Законодавство України у сфері захисту населення і територій надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

9. Основні завдання у сфері захисту населення і територій надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

10. Основні принципи у сфері захисту населення і територій надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

11. Права громадян України у сфері захисту населення і територій надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

12. Права та обов’язки іноземців та осіб без громадянства у випадках виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

13. Види, рівні та критерії класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

14. Державна стандартизація з питань з питань безпеки у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру.

15. Що таке громадський порядок?