Бюджетні запити на 2022 рік (ч.3)

  • 566
                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року № 617)                                                  
 
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)  
                                                                                                                                                             
1. Відділ освіти, культури,молоді та спорту Гурівської сільської ради Кіровоградської області   (0)(6)   44074511                                                    
                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)                                                    
                                                                                                                                                             
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Гурівської сільської ради Кіровоградської області   (0)(6)(1)   44074511                                  
                            (найменування відповідального виконавця )                  (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)                                  
                                                                                                                                                             
3. (0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)   (0)(1)(6)(0)   (0)(1)(1)(1)   Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах   1152400000                
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                
                                                                                                                                                             
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки    
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;    
Керівництво і управління у сфері освіти і культури    
                                                                                                                                                             
2) завдання бюджетної програми;     
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти і культури;

Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
   
                                                                                                                                                             
3) підстави реалізації бюджетної програми.    
- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти і культури.    
                                                                                                                                                             
5. Надходження для виконання бюджетної програми:    
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:    
(грн)    
Код Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  Надходження із загального фонду бюджету 0 X X 0 1 533 008 X X 1 533 008 1 628 055 X X 1 628 055    
  УСЬОГО 0 0 0 0 1 533 008 0 0 1 533 008 1 628 055 0 0 1 628 055    
                                                                                                                                                             
2) надходження для виконання бюджетної програми  у 2023 - 2024 роках:                              
(грн)                                
Код Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                
  Надходження із загального фонду бюджету 1 714 342 X X 1 714 342 1 800 060 X X 1 800 060                                
  УСЬОГО 1 714 342 0 0 1 714 342 1 800 060 0 0 1 800 060                                
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:    
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:    
(грн)    
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
2111 Заробітна плата 0 0 0 0 1 104 469 0 0 1 104 469 1 172 946 0 0 1 172 946    
2120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0 242 983 0 0 242 983 258 048 0 0 258 048    
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0 0 0 0 95 300 0 0 95 300 101 209 0 0 101 209    
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 0 0 90 256 0 0 90 256 95 852 0 0 95 852    
  УСЬОГО 0 0 0 0 1 533 008 0 0 1 533 008 1 628 055 0 0 1 628 055    
                                                                                                                                                             
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:                              
(грн)    
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  УСЬОГО       0       0       0    
                                                                                                                                                             
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:                              
(грн)                                
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                
2111 Заробітна плата 1 235 112 0 0 1 235 112 1 296 868 0 0 1 296 868                                
2120 Нарахування на оплату праці 271 725 0 0 271 725 285 311 0 0 285 311                                
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 106 573 0 0 106 573 111 902 0 0 111 902                                
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 100 932 0 0 100 932 105 979 0 0 105 979                                
  УСЬОГО 1 714 342 0 0 1 714 342 1 800 060 0 0 1 800 060                                
                                                                                                                                                             
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:                              
(грн)                                
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                
  УСЬОГО       0       0                                
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:                              
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:                              
(грн)    
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
1 Виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти і культури 0 0 0 0 1 528 008 0 0 1 528 008 1 623 055 0 0 1 623 055    
2 Заходи з інформатизації 0 0 0 0 5 000 0 0 5 000 5 000 0 0 5 000    
  УСЬОГО 0 0 0 0 1 533 008 0 0 1 533 008 1 628 055 0 0 1 628 055    
                                                                                                                                                             
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:                              
(грн)                                      
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                      
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                       
   2 3 4 5 6 7 8 9 10                                      
1 Виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти і культури 1 709 342 0 0 1709342 1 795 060 0 0 1795060                                      
2 Заходи з інформатизації 5 000 0 0 5000 5 000 0 0 5000                                      
  УСЬОГО 1 714 342 0 0 1714342 1 800 060 0 0 1800060                                      
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
8. Результативні показники бюджетної програми:                              
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:                              
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)      
загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6)  загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)  загальний фонд спеціальний фонд разом (11+12)       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13      
0 затрат                            
0 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 10 0 10 0 0 0 0 0 0      
0 продукту                            
0 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Журнал реєстрації вхідної кореспонденції;журнал

реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян
7000 0 7000 0 0 0 0 0 0      
0 ефективності                            
0 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. Плановий показник 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0      
0 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. Плановий показник 162,8 0 162,8 0 0 0 0 0 0      
                                                                                                                                                             
2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:                              
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                    
загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6)  загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)                                     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                    
0 затрат                                                    
0 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 0 0 0 0 0 0                                    
0 продукту                                                    
0 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Журнал реєстрації вхідної кореспонденції;журнал

реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян
0 0 0 0 0 0                                    
0 ефективності                                                    
0 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. Плановий показник 0 0 0 0 0 0                                    
0 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. Плановий показник 0 0 0 0 0 0                                    
                                                                                                                                                             
9. Структура видатків на оплату праці:                              
(грн)                  
Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                  
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд                  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11                  
УСЬОГО