Бюджетні запити на 2022 рік (ч.1)

  • 950

Фото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без опису

                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336
 
                                                                                                                                 
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024  РОКИ загальний (Форма 2022-1)  
                                                                                                                                 
1. Гурівська сільська рада   (0)(1)     04365661     1152400000  
                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)     (код за ЄДРПОУ)     (код бюджету)  
                                                                                                                                 
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу сільської ради  
3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення  
 
Найменування показника результату Одиниця виміру 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)  
1 2 3 4 5 6 7  
Ціль державної політики № 1 - Удосконалення організації й функціонування системи місцевого самоврядування, формування її територіальної основи - базових адміністративно-територіальних одиниць, у межах яких громади, жителі вирішують все  
кількість завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації од. 0 15 16 16 16  
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення проведення єдиної державної політики спрямованої на реалізацію завдань для забезпечення гідних умов життя окремим категоріям громадян  
кількість осіб, які потребують соціального захисту осіб   7 736 7 711 7 711 7 711  
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення реалізації наданих повноважень пов`язаних з благоустроєм громади  
забезпечення догляду за територією громади га. 0 147 147 147 147  
                                                                                                                                 
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:  
 
(грн)  
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз) Номер цілі державної політики  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
0110000     Гурівська сільська рада 0 20 745 684 23 482 749 24 131 031 25 631 813    
0110150 150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0 12 450 998 14 577 695 14 654 277 15 633 374 1  
0110180 180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 0 0 30 000 31 590 33 169 1  
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 0 507 095 645 797 680 024 714 025 3  
0112144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 0 101 000 0 0 0 3  
0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 0 195 400 207 515 218 513 229 439 3  
0113140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 0 100 000 106 200 111 829 117 420 3  
0113160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 0 10 000 10 620 11 183 11 742 3  
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 0 450 000 490 950 537 591 574 147 4  
0113241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 0 233 429 254 671 278 865 297 828 1  
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 0 1 041 300 1 105 861 1 164 472 1 222 696 3  
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 0 2 946 962 3 150 413 3 345 479 3 526 976 4  
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 0 200 000 212 400 223 657 234 840 1  
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0 1 500 000 1 593 000 1 677 429 1 761 300 4  
0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 0 16 000 16 992 17 892 18 787 1  
0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 0 993 500 1 080 635 1 178 230 1 256 070 1  
      УСЬОГО 0 20 745 684 23 482 749 24 131 031 25 631 813    
                                                                                                                                 
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:  
(грн)  
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз) Номер цілі державної політики  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
0110000     Гурівська сільська рада 0 229 400 31 222 32 877 34 521    
0110150 150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0 200 000 0 0 0 1  
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0 29 400 31 222 32 877 34 521 4  
      УСЬОГО 0 229 400 31 222 32 877 34 521    
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
Керівник                       Анатолій СКЛЯРЧУК              
                                                                   (підпис)          (ініціали та прізвище)              
                                                                                                                                 
Керівник бухгалтерської служби (начальник планово-фінансового підрозділу)                       Вікторія КОРЕЦЬКА              
                                                                   (підпис)          (ініціали та прізвище)              
                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року № 617)                                                  
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)
                                                                                                                                                           
1. Гурівська сільська рада   (0)(1)   04365661                                                  
                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)                                                  
                                                                                                                                                           
2. Гурівська сільська рада   (0)(1)(1)   04365661                                
                            (найменування відповідального виконавця )                  (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)                                
                                                                                                                                                           
3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)   (0)(1)(5)(0)   (0)(1)(1)(1)   Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад   1152400000              
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)              
                                                                                                                                                           
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу сільської ради  
                                                                                                                                                           
2) завдання бюджетної програми;   
Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері  
                                                                                                                                                           
3) підстави реалізації бюджетної програми.  
- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ (із змінами та доповненнями), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 року №2493-ІІІ (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України  від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ МФУ від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"" (із змінами і доповненнями), Рішення Гурівської сільської ради від 24.12.2020р. №45 "Про бюджет Гурівської сільської територіальної громади на 2021 рік".  
                                                                                                                                                           
5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:  
(грн)  
Код Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)  
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
  Надходження із загального фонду бюджету 0 X X 0 12 450 998 X X 12 450 998 14 577 695 X X 14 577 695  
  УСЬОГО 0 0 0 0 12 450 998 0 0 12 450 998 14 577 695 0 0 14 577 695  
                                                                                                                                                           
2) надходження для виконання бюджетної програми  у 2023 - 2024 роках:                            
(грн)                              
Код Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                              
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                               
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                              
  Надходження із загального фонду бюджету 14 654 277 X X 14 654 277 15 633 374 X X 15 633 374                              
  УСЬОГО 14 654 277 0 0 14 654 277 15 633 374 0 0 15 633 374                              
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:  
(грн)  
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)  
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
2111 Заробітна плата 0 0 0 0 9 124 454 0 0 9 124 454 10 794 410 0 0 10 794 410  
2120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0 2 007 394 0 0 2 007 394 2 377 690 0 0 2 377 690  
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0 0 0 0 696 920 0 0 696 920 740 129 0 0 740 129  
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 0 0 250 000 0 0 250 000 265 500 0 0 265 500  
2250 Видатки на відрядження 0 0 0 0 5 000 0 0 5 000 5 310 0 0 5 310  
2273 Оплата електроенергії 0 0 0 0 113 850 0 0 113 850 122 730 0 0 122 730  
2274 Оплата природного газу 0 0 0 0 77 300 0 0 77 300 83 329 0 0 83 329  
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 0 0 0 0 100 000 0 0 100 000 107 800 0 0 107 800  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0 0 0 0 5 000 0 0 5 000 5 310 0 0 5 310  
2800 Інші поточні видатки 0 0 0 0 71 080 0 0 71 080 75 487 0 0 75 487  
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0 0  
  УСЬОГО 0 0 0 0 12 450 998 200 000 0 12 650 998 14 577 695 0 0 14 577 695  
                                                                                                                                                           
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:                            
(грн)  
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)  
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
  УСЬОГО       0       0       0  
                                                                                                                                                           
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:                            
(грн)                              
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                              
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                               
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                              
2111 Заробітна плата 10 794 075 0 0 10 794 075 11 534 218 0 0 11 534 218                              
2120 Нарахування на оплату праці 2 377 286 0 0 2 377 286 2 539 760 0 0 2 539 760                              
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 779 356 0 0 779 356 818 324 0 0 818 324                              
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 279 572 0 0 279 572 293 551 0 0 293 551                              
2250 Видатки на відрядження 5 591 0 0 5 591 5 871 0 0 5 871                              
2273 Оплата електроенергії 130 339 0 0 130 339 137 768 0 0 137 768                              
2274 Оплата природного газу 88 495 0 0 88 495 93 539 0 0 93 539                              
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 114 484 0 0 114 484 121 010 0 0 121 010                              
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 5 591 0 0 5 591 5 871 0 0 5 871                              
2800 Інші поточні видатки 79 488 0 0 79 488 83 462 0 0 83 462                              
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0 0 0 0 0 0 0 0                              
  УСЬОГО 14 654 277 0 0 14 654 277 15 633 374 0 0 15 633 374                              
                                                                                                                                                           
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:                            
(грн)                              
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                              
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                               
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                              
  УСЬОГО       0       0                              
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:                            
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:                            
(грн)  
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)  
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 0 0 0 0 12 450 998 200 000 0 12 650 998 14 577 695 0 0 14 577 695  
  УСЬОГО 0 0 0 0 12 450 998 200 000 0 12 650 998 14 577 695 0 0 14 577 695  
                                                                                                                                                           
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:                            
(грн)                                    
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                     
   2 3 4 5 6 7 8 9 10                                    
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 14 654 277 0 0 14654277 15 633 374 0 0 15633374                                    
  УСЬОГО 14 654 277 0 0 14654277 15 633 374 0 0 15633374                                    
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
8. Результативні показники бюджетної програми:                            
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:                            
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6)  загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)  загальний фонд спеціальний фонд разом (11+12)     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    
0 затрат                          
0 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 0 0 0 84 0 84 72 0 72    
0 продукту                          
0 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. розрахунок 0 0 0 4288 0 4288 1051 0 1051    
0 кількість прийнятих нормативно-правових актів од. розрахунок 0 0 0 510 0 510 3045 0 3045    
0 ефективності                          
0 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. розрахунок 0 0 0 4288 0 4288 15 0 15    
0 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од. розрахунок 0 0 0 510 0 510 42 0 42    
0 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. кошторис 0 0 0 159,2 0 159,2 202,47 0 202,47