Про бюджет Гурівської сільської територіальної громади на 2024 рік

  • 23

 

      Додаток № 1
до рішення Гурівської сільської  ради
від __ _______  2023 року №_____
"Про  бюджет Гурівської сільської територіальної громади  на 2024 рік"
Доходи  бюджету Гурівської сільської територіальної громади на 2024 рік
1152400000          
(код бюджету)         (грн)
Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету
Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   58 126 800 58 109 700 17 100 0
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 22 150 000 22 150 000 0 0
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 22 150 000 22 150 000 0 0
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 13 150 000 13 150 000    
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 7 650 000 7 650 000    
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 150 000 150 000    
11011300 Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами 1 200 000 1 200 000    
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  109 000 109 000 0 0
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  16 000 16 000 0 0
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  16 000 16 000    
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 93 000 93 000 0 0
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення  93 000 93 000    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   583 400 583 400 0 0
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  85 000 85 000    
14021900 Пальне 85 000 85 000    
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  302 500 302 500    
14031900 Пальне 302 500 302 500    
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  195 900 195 900    
14040100 Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1статті 213 Податкового кодексу України 102 300 102 300    
14040200 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) 93 600 93 600    
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 35 267 300 35 267 300 0 0
18010000 Податок на майно  19 033 400 19 033 400 0 0
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  11 100 11 100    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  371 000 371 000    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  97 500 97 500    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб  57 500 57 500    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  11 748 500 11 748 500    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  2 575 000 2 575 000    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  4 172 800 4 172 800    
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб  0      
18050000 Єдиний податок   16 233 900 16 233 900 0 0
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  693 500 693 500    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  2 629 000 2 629 000    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  12 911 400 12 911 400    
19000000 Інші податки та збори  17 100 0 17 100 0
19010000 Екологічний податок  17 100 0 17 100 0
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 9 500   9 500  
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин  безпосередньо у водні об'єкти 6 000   6 000  
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  1 600   1 600  
20000000 Неподаткові надходження   478 500 390 500 88 000 0
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   2 300 2 300    
21080000 Інші надходження   2 300 2 300    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  2 300 2 300    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  388 200 388 200 0 0
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 340 150 340 150    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 12 000 12 000    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 11 800 11 800    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  315 000 315 000    
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією 1 350 1 350    
22090000 Державне мито   50 50    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   50 50    
22130000 Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями,  місцевими радами 48 000 48 000    
25000000 Власні надходження бюджетних установ   88 000 0 88 000 0
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  88 000 0 88 000 0
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  88 000   88 000  
30000000 Доходи від операцій з капіталом 743 515 0 743 515 743 515
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 743 515 0 743 515 743 515
33010000 Кошти від продажу землі 743 515 0 743 515 743 515
33010500 Кошти від викупу  земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України 743 515   743 515 743 515
40000000 Офіційні трансферти   30 209 400 30 209 400 0 0
41000000 Від органів державного управління   30 209 400 30 209 400 0 0
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 4 480 000 4 480 000 0 0
41021400
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації
4 480 000 4 480 000    
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 25 184 300 25 184 300 0 0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  25 184 300 25 184 300    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 545 100 545 100 0 0
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенцї 545 100 545 100    
Всього (без урахування трансфертів)   59 348 815 58 500 200 848 615 743 515
Всього   89 558 215 88 709 600 848 615 743 515
           
           

Секретар ради                                                                                   Ірина РУДА 

 

                      Додаток № 3
до рішення Гурівської сільської  ради
від __ _______  2023 року №_____
"Про  бюджет Гурівської сільської територіальної громади  на 2024 рік"
  РОЗПОДІЛ
видатків  бюджету Гурівської сільської територіальної громади на 2024 рік
1152400000                              
(код бюджету)                              
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
 оплата праці
комунальні послуги  та енергоносії
 оплата праці
комунальні послуги  та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Гурівська сільська  рада 31920853 31920853 16922650 720980 0 808615 743515 65100 0 0 743515 32729468
0110000      Гурівська сільська рада 31920853 31920853 16922650 720980 0 808615 743515 65100 0 0 743515 32729468
0110100 0100   Державне управління 16773082 16773082 12372787 305600 0 0 0 0 0 0 0 16773082
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 16773082 16773082 12372787 305600 0 0           16773082
0112000 2000   Охорона здоров'я 540600 540600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540600
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 540600 540600     0 0           540600
0113000 3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 5073226 5073226 2219447 0 0 48000 0 48000 0 0 0 5121226
0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 360000 360000     0 0           360000
0113110 3110   Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 30000 30000     0 0 0         30000
0113112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 30000 30000       0           30000
0113140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 100000 100000       0           100000
0113160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 150000 150000       0           150000
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 200000 200000 163934     0           200000
0113230 3230 1070 Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньопереміщеним та/або евакуйованим особам, у зв'язку із введенням воєнного стану 50000 50000       0           50000
0113241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 2592726 2592726 2055513     48000   48000       2640726
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1590500 1590500       0           1590500
0116000 6000   Житлово - комунальне господарство 5775049 5775049 1358196 406350 0 743515 743515 0 0 0 743515 6518564
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 5775049 5775049 1358196 406350   743515 743515       743515 6518564
0117000 7000   Економічна діяльність 2385000 2385000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2385000
0117100 7100   Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 50000 50000       0 0 0 0 0 0 50000
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 50000 50000       0           50000
0117400 7400   Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господасртво 2300000 2300000       0 0 0 0 0 0 2300000
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2300000 2300000       0           2300000
0117600 7600   Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 35000 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35000
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 35000 35000       0           35000
0118000 8000   Інша діяльність 1373896 1373896 972220 9030   17100 0 17100 0 0 0 1390996
0118100 8100   Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 1289896 1289896 972220 9030   0 0 0 0 0 0 1289896
0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони 1289896 1289896 972220 9030   0           1289896
0118200 8200   Громадський порядок та безпека 84000 84000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84000
0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 84000 84000       0           84000
0118300 8300   Охорона навколишнього природного середовища 0 0       17100 0 17100 0 0 0 17100
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0 0       17100   17100       17100
0600000     Відділ освіти, культури, молоді та спорту Гурівської сільської ради 55103847 55103847 37958128 4761300 0 40000 0 40000 0 0 0 55143847
0610100 0100   Державне управління 2434582 2434582 1918928     0 0 0 0 0 0 2434582
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у  сфері освіти  2434582 2434582 1918928     0 0 0     0 2434582
0611000 1000   Освіта 48044740 48044740 33078278 4654100 0 40000 0 40000 0 0 0 48084740
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 6053223 6053223 4142970 198800   10000   10000       6063223
0611020 1020   Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 14987651 14987651 7356271 4455300   30000 0 30000 0 0 0 15017651
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної, середньої освіти за рахунок окштів місцевого бюджету 14987651 14987651 7356271 4455300   30000   30000       15017651
0611030 1030   Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 25184300 25184300 20642870 0 0 0 0 0 0 0 0 25184300
0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної, середньої освіти 25184300 25184300 20642870     0           25184300
0611150 1150   Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 545100 545100 446800     0           545100
0611152 1152 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 545100 545100 446800                 545100
      у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 545100 545100 446800     0           545100
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 1274466 1274466 489367     0           1274466
0614000 4000   Культура і мистецтво 4544525 4544525 2960922 107200 0 0 0 0 0 0 0 4544525
0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1049931 1049931 800435 8400   0   0       1049931
0614060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 3294594 3294594 2160487 98800   0   0       3294594
0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 200000 200000       0   0       200000
0615000 5000   Фізична культура і спорт 80000 80000       0 0 0 0 0 0 80000
0615011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань з олімпійських видів спорту 80000 80000       0   0       80000
3700000     Фінансовий відділ Гурівської сільської ради  1684900 1684900 1290850 29807 0 0 0       0 1684900
3710000     Фінансовий відділ Гурівської сільської ради  1684900 1684900 1290850 29807 0 0 0       0 1684900
3710100 0100   Державне управління 1684900 1684900 1290850 29807 0 0 0       0 1684900
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у  сфері фінансів 1684900 1684900 1290850 29807   0           1684900
      УСЬОГО 88709600 88709600 56171628 5512087 0 848615 743515 105100 0 0 743515 89558215
                               
                               
                               
Секретар ради                                                                                   Ірина РУДА                         
       

 

      Додаток № 5
до рішення Гурівської сільської  ради
від __ _______  2023 року №_____
"Про  бюджет Гурівської сільської територіальної громади  на 2024 рік"
       
    Міжбюджетні трансферти на 2024 рік  
    1152400000  
    (код бюджету)  
    1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів  
      (грн.)
Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету Найменування трансферту/
Найменування бюджету - надавача міжбюджетного
трансферту
Усього
1 2 3
І. Трансферти до загального фонду бюджету
  Найменування трансферту  
41021400 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації 4 480 000
  Найменування бюджету  
99000000000 Державний бюджет 4 480 000
  Найменування трансферту  
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам   25 184 300
  Найменування бюджету  
99000000000 Державний бюджет 25 184 300
  Найменування трансферту  
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенцї 545 100
  Найменування бюджету  
11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 545 100
Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 30 209 400
Х загальний фонд 30 209 400
Х спеціальний фонд 0
       
       
    2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам  
      (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування трансферту/
Найменування бюджету - отримувача  міжбюджетного
трансферту
Усього
1 2 3 4
І. Трансферти із загального фонду бюджету
    Найменування трансферту  
    Найменування бюджету  
Х Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 0
Х Х загальний фонд 0
Х Х спеціальний фонд 0
       
       
Секретар ради                                                                                   Ірина РУДА   

 

              Додаток № 7
до рішення Гурівської сільської  ради
від __ _______  2023 року №_____
"Про  бюджет Гурівської сільської територіальної громади  на 2024 рік"

Розподіл витрат бюджету Гурівської сільської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2024 році
1152400000                  
(код бюджету)                 (грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої/регіональної програми Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0100000     Гурівська сільська рада     16007386,00 15198771,00 808615,00 743515,00
0110000     Гурівська сільська рада     16007386,00 15198771,00 808615,00 743515,00
        Програма фінансової підтримки
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Гурівської сільської ради» на 2024 рік
__ _____  2023 року
______
       
0112000 2000   Охорона здоров'я     591600,00 591600,00 0,00 0,00
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги     591600,00 591600,00    
      УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ     591600,00 591600,00 0,00 0,00
        Програма соціального захисту населення Гурівської сільської ради на 2024 рік __ _____  2023 року
______
       
0113000 3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення     4891226,00 4843226,00 48000,00 0,00
0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян     360000,00 360000,00    
0113140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)     100000,00 100000,00    
0113160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги     150000,00 150000,00    
0113241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення     2640726,00 2592726,00 48000,00  
0113230 3230 1070 Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньопереміщеним та/або евакуйованим особам, у зв'язку із введенням воєнного стану     50000,00 50000,00    
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення     1590500,00 1590500,00    
      УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ     4891226,00 4843226,00 48000,00 0,00
        Програма
соціально-економічного розвитку
Гурівської сільської ради
на 2024 рік

Програма
благоустрою населених пунктів Гурівської сільської ради на 2024 рік
__ _____  2023 року
№ ______
__ _____  2023 року
№ ______
       
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт     200000,00 200000,00    
      УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ     200000,00 200000,00 0,00 0,00
        Програма
попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського  піклування, соціальний захист дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах на підвідомчій території  Гурівської сільської ради на 2023 - 2025 роки
15 грудня  2022 року
2440
       
0113000 3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення     30000,00 30000,00 0,00 0,00
0113110 3110   Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту     30000,00 30000,00 0,00 0,00
0113112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту     30000,00 30000,00    
      УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ     30000,00 30000,00 0,00 0,00
        Програма благоустрою  населених пунктів
Гурівської сільської ради на 2023 рік
15 грудня  2022 року
2439
       
0116000 6000   Житлово - комунальне господарство     6518564,00 5775049,00 743515,00 743515,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів     6518564,00 5775049,00 743515,00 743515,00
      УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ     6518564,00 5775049,00 743515,00 743515,00
0117000 7000   Економічна діяльність     2385000,00 2385000,00 0,00 0,00
        Програма
розвитку земельних відносин
та охорони земель на території
Гурівської  сільської ради
на 2022-2025 роки 
16 грудня  2021 року
№ 1996
       
0117100 7100   Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство     50000,00 50000,00 0,00 0,00
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою     50000,00 50000,00    
      УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ     50000,00 50000,00 0,00 0,00
        Програма утримання та ремонту автомобільних доріг,  дорожньої
інфраструктури на території Гурівської сільської ради на 2024 рік
__ _____  2023 року
№ ______
       
0117400 7400   Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господасртво     2300000,00 2300000,00 0,00 0,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету     2300000,00 2300000,00    
      УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ     2300000,00 2300000,00 0,00 0,00
        Програма
про  сплату членських внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», Виконавчої дирекції Кіровоградського регіонального відділення Асоціації міст України, Всеукраїнської асоціації громад та Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад»  на 2023-2025 роки
17 лютого 2023 року
2474
       
0117600 7600   Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю     35000,00 35000,00 0,00 0,00
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування     35000,00 35000,00    
      УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ     35000,00 35000,00 0,00 0,00
0118000 8000   Інша діяльність     1390996,00 1373896,00 17100,00 0,00
        ПРОГРАМА
 цивільного захисту
Гурівської сільської ради  на 2022-2025 роки 
16 грудня  2021 року
№ 1999
       
0118100 8100   Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій     1289896,00 1289896,00 0,00 0,00
0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха     0,00      
0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони     1289896,00 1289896,00    
      УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ     1289896,00 1289896,00 0,00 0,00
        Місцева цільова ПРОГРАМА                      заходів національного спротиву                                                 на території Гурівської сільської ради на 2022 - 2024 роки 19 травня  2022 року
№ 2397
       
0118200 8200   Громадський порядок та громадська безпека     84000,00 84000,00 0,00 0,00
0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони     84000,00 84000,00    
      УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ     84000,00 84000,00 0,00 0,00
      УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ     0,00 0,00 0,00 0,00
        Програма
охорони навколишнього природного
середовища на території Гурівської
сільської  ради на 2022-2023 роки
16 грудня  2021 року
№ 1995
       
0118300 8300   Охорона навколишнього природного середовища     17100,00 0,00 17100,00 0,00
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів     17100,00   17100,00  
      УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ     17100,00 0,00 17100,00 0,00
0600000     Відділ освіти, культури, молоді та спорту Гурівської сільської ради     1554466,00 1554466,00 0,00 0,00
        Програма розвитку
освіти, культури, молоді та спорту
Гурівської сільської ради на 2024 рік
__ _____  2023 року
№ ______
       
0611000 1000   Освіта     34100,00 34100,00 0,00 0,00
0611021 1021