Про бюджет Гурівської сільської територіальної громади на 2022 рік

  • 642

Фото без описуФото без опису

Фото без опису

Фото без описуФото без описуФото без опису

    Додаток № 1
до рішення Гурівської сільської  ради
від __ _______ 2021 року №____
"Про  бюджет Гурівської сільської територіальної громади  на 2022 рік"
 
Доходи  бюджету Гурівської сільської територіальної громади на 2022 рік  
11524000000            
(код бюджету)         (грн)  
Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету
Усього Загальний фонд Спеціальний фонд  
усього у тому числі бюджет розвитку  
1 2 3 4 5 6  
10000000 Податкові надходження   46 576 296 46 555 296 21 000    
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 20 666 564 20 666 564      
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 20 666 564 20 666 564      
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 11 818 800 11 818 800      
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 8 223 426 8 223 426      
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 624 338 624 338      
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  177 000 177 000      
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  38 500 38 500      
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  38 500 38 500      
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 138 500 138 500      
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення  138 500 138 500      
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   772 565 772 565      
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  145 357 145 357      
14021900 Пальне 145 357 145 357      
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  477 450 477 450      
14031900 Пальне 477 450 477 450      
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  149 758 149 758      
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 24 939 167 24 939 167      
18010000 Податок на майно  14 902 300 14 902 300      
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  1 000 1 000      
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  5 400 5 400      
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  18 900 18 900      
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  85 000 85 000      
18010500 Земельний податок з юридичних осіб  161 000 161 000      
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  9 400 000 9 400 000      
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  1 539 500 1 539 500      
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  3 691 500 3 691 500      
18050000 Єдиний податок   10 036 867 10 036 867      
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  216 300 216 300      
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  1 546 167 1 546 167      
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  8 274 400 8 274 400      
19000000 Інші податки та збори  21 000   21 000    
19010000 Екологічний податок  21 000   21 000    
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 7 500   7 500    
19010200 Надходження відскидів безпосередньо у водні об'єкти 12 000   12 000    
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  1 500   1 500    
20000000 Неподаткові надходження   211 150 163 150 48 000    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   7 100 7 100      
21080000 Інші надходження   7 100 7 100      
21080500 Інші надходження           
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  300 300      
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  6 800 6 800      
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  156 050 156 050      
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 150 000 150 000      
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 6 000 6 000      
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 5 000 5 000      
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  132 000 132 000      
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл 7 000 7 000      
22090000 Державне мито   50 50      
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   50 50      
22130000 Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди місцевими радами 6 000 6 000      
25000000 Власні надходження бюджетних установ   48 000   48 000    
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  48 000   48 000    
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  48 000   48 000    
40000000 Офіційні трансферти   19 959 000 19 959 000      
41000000 Від органів державного управління   19 959 000 19 959 000      
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 19 650 900 19 650 900      
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  19 650 900 19 650 900      
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 308 100 308 100      
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 308 100 308 100      
Всього (без урахування трансфертів)   46 787 446 46 718 446 69 000    
Всього   66 746 446 66 677 446 69 000    
  перевірка          
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Секретар ради                                                                                   Ірина РУДА   
             
             
           

 

                      Додаток № 3
до рішення Гурівської сільської  ради
від __ _______ 2021 року №____
"Про  бюджет Гурівської сільської територіальної громади  на 2022 рік"
 
  РОЗПОДІЛ
видатків  бюджету Гурівської сільської територіальної громади на 2022 рік
 
11524000000                                
(код бюджету)                                
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ  
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку  
 
 оплата праці
комунальні послуги  та енергоносії
 оплата праці
комунальні послуги  та енергоносії
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
0100000     Гурівська сільська  рада 23043246 23043246 13411557 821200   69000   69000       23112246  
0110000      Гурівська сільська рада 23043246 23043246 13411557 821200   69000   69000       23112246  
0110100 0100   Державне управління 13681166 13681166 10123934 332500               13681166  
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 13681166 13681166 10123934 332500               13681166  
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 0 0                   0  
0112000 2000   Охорона здоров'я 1291600 1291600       48000   48000       1339600  
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 1291600 1291600       48000   48000       1339600  
0113000 3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 3577300 3577300 1719836                 3577300  
0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 195400 195400                   195400  
0113140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 100000 100000                   100000  
0113160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 129400 129400                   129400  
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 100000 100000 81967                 100000  
0113241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 2011200 2011200 1637869                 2011200  
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1041300 1041300                   1041300  
0116000 6000   Житлово - комунальне господарство 2202400 2202400 644180 486700               2202400  
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 2202400 2202400 644180 486700               2202400  
0117000 7000   Економічна діяльність 1050000 1050000                   1050000  
0117100 7100   Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 100000 100000                   100000  
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 100000 100000                   100000  
0117400 7400   Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господасртво 950000 950000                   950000  
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 950000 950000                   950000  
0118000 8000   Інша діяльність 1240780 1240780 923607 2000   21000   21000       1261780  
0118100 8100   Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 1240780 1240780 923607 2000               1240780  
0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 1240780 1240780 923607 2000               1240780  
0118300 8300   Охорона навколишнього природного середовища 0 0       21000   21000       21000  
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0 0       21000   21000       21000  
0600000     Відділ освіти, культури, молоді та спорту Гурівської сільської ради 42210000 42210000 28700901 5002800               42210000  
0610100 0100   Державне управління 2015900 2015900 1570410                 2015900  
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у  сфері освіти  2015900 2015900 1570410                 2015900  
0611000 1000   Освіта 36985000 36985000 24796802 4900800               36985000  
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 4289500 4289500 2814098 176700               4289500  
0611020 1020   Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 11760500 11760500 5211393 4724100               11760500  
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної, середньої освіти 11760500 11760500 5211393 4724100               11760500  
0611200 1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 308100 308100 252541                 308100  
      у тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 308100 308100 252541                 308100  
0611030 1030   Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 19650900 19650900 16107295                 19650900  
0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної, середньої освіти 19650900 19650900 16107295                 19650900  
0611090 1090 0960 у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету   19650900 19650900 16107295                 19650900  
0611130 1130 0990 Методичне забезпечення діяльності  закладів освіти 25000 25000                   25000  
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  0 0                   0  
        0 0                   0  
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 951000 951000 411475                 951000  
0614000 4000   Культура і мистецтво 3179100 3179100 2333689 102000               3179100  
0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 893500 893500 665820 14200               893500  
0614060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 2185600 2185600 1667869 87800               2185600  
0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 100000 100000                   100000  
0615000 5000   Фізична культура і спорт 30000 30000                   30000  
0615011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань з олімпійських видів спорту 30000 30000                   30000  
3700000     Фінансовий відділ Гурівської сільської ради  1424200 1424200 1118197                 1424200  
3710000     Фінансовий відділ Гурівської сільської ради  1424200 1424200 1118197                 1424200  
3710100 0100   Державне управління 1424200 1424200 1118197                 1424200  
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у  сфері фінансів 1424200 1424200 1118197                 1424200  
      Всього видатків 66677446 66677446 43230655 5824000 0 69000 0 69000 0 0 0 66746446  
                                 
Секретар ради                                                                                   Ірина РУДА                         
                                 
                               

 

      Додаток № 5
до рішення Гурівської сільської  ради
від __ _______ 2021 року №____
"Про  бюджет Гурівської сільської територіальної громади  на 2022 рік"
 
         
    Міжбюджетні трансферти на 2022 рік    
    11524000000    
    (код бюджету)    
    1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів    
      (грн.)  
Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету Найменування трансферту/
Найменування бюджету - надавача міжбюджетного
трансферту
Усього  
1 2 3  
І. Трансферти до загального фонду бюджету  
  Найменування трансферту    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам   19 650 900  
  Найменування бюджету    
99000000000 Державний бюджет 19 650 900  
  Найменування трансферту    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 308 100  
  Найменування бюджету    
11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 308 100  
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету  
  Найменування трансферту    
       
  Найменування бюджету    
       
       
       
Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 19 959 000  
Х загальний фонд 19 959 000  
Х спеціальний фонд 0  
         
         
    2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам    
      (грн.)  
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування трансферту/
Найменування бюджету - отримувача  міжбюджетного
трансферту
Усього  
1 2 3 4  
І. Трансферти із загального фонду бюджету  
    Найменування трансферту    
    Найменування бюджету    
ІІ. Трансферти із спеціального  фонду бюджету  
    Найменування трансферту    
    Найменування бюджету    
Х Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 0  
Х Х загальний фонд 0  
Х Х спеціальний фонд 0  
         
         
Секретар ради                                                                                   Ірина РУДА   
         
              Додаток № 7
до рішення Гурівської сільської  ради
від __ _______ 2021 року №____
"Про  бюджет Гурівської сільської територіальної громади  на 2022 рік"

Розподіл витрат бюджету Гурівської сільської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році
11524000000                  
(код бюджету)                 (грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої/регіональної програми Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0100000     Гурівська сільська рада     9431100 9362100 69000 0
0110000     Гурівська сільська рада     9431100 9362100 69000 0
        Програма фінансової підтримки
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Гурівської сільської ради» на 2022 рік
__ _______  2021 року
№ ____
       
0112000 2000   Охорона здоров'я     1339600 1291600 48000 0
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги     1339600 1291600 48000  
      УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ     1339600 1291600 48000 0
        Програма соціального захисту населення Гурівської сільської ради на 2022 рік __ _______  2021 року
№ ____
       
0113000 3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення     3577300 3577300 0 0
0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян     195400 195400    
0113140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)     100000 100000    
0113160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги     129400 129400    
0113241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення     2011200 2011200    
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення     1041300 1041300    
      УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ     3477300 3477300 0 0
        Програма
соціально-економічного розвитку
Гурівської територіальної громади
на 2022 рік
__ _______  2021 року
№ ____
       
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт     100000 100000    
      УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ     100000 100000 0 0
        Програма благоустрою  населених пунктів
Гурівської сільської ради на 2022 рік
__ _______  2021 року
№ ____
       
0116000 6000   Житлово - комунальне господарство     2202400 2202400 0 0
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів     2202400 2202400    
      УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ     2202400 2202400 0 0
0117000 7000   Економічна діяльність     1050000 1050000 0 0
        Програму розвитку земельних відносин та охорони земель на території Гурівської сільської ради на 2022 – 2025 роки  __ _______  2021 року
№ ____
       
0117100 7100   Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство     100000 100000 0 0
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою     100000 100000    
      УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ     100000 100000 0 0
        Програма утримання та ремонту автомобільних доріг  та дорожньої
інфраструктури на 2022 рік
__ _______  2021 року
№ ____
       
0117400 7400   Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господасртво     950000 950000 0 0
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету     950000 950000    
      УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ     950000 950000 0 0
0118000 8000   Інша діяльність     1261800 1240800 21000 0
        Програма цивільного захисту Гурівської сільської ради
 на 2022-2025 роки
__ _______  2021 року
№ ____
       
0118100 8100   Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру     1240800 1240800 0 0
0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони     1240800 1240800    
      УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ     1240800 1240800 0 0
        Програми охорони                                     навколишнього природного  середовища на                                      території Гурівської сільської  ради на 2022-2023 роки __ _______  2021 року
№ ____
       
0118300 8300   Охорона навколишнього природного середовища     21000 0 21000 0
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів     21000   21000  
      УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ     21000 0 21000 0
0600000     Відділ освіти, культури, молоді та спорту Гурівської сільської ради     1106000 1106000 0 0
        Програма розвитку
освіти, культури, молоді та спорту
Гурівської сільської ради на 2022 рік
__ _______  2021 року
№ ____
       
0611000 1000   Освіта     34000 34000 0 0
0611130 1130 0990 Методичне забезпечення діяльності  закладів освіти     25000 25000    
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти     9000 9000    
0614000 4000   Культура і мистецтво     100000 100000 0 0
0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва     100000 100000    
0615000 5000   Фізична культура і спорт     30000 30000 0 0
0615011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань з олімпійських видів спорту     30000 30000    
      УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ     164000 164000 0 0
        ПРОГРАМА
«Шкільний автобус» та перевезення пасажирів і дітей
 Гурівської сільської ради  на 2022 рік
__ _______  2021 року
№ ____
       
0611000 1000   Освіта     942000 942000 0 0
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти     942000 942000    
      УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ     942000 942000 0 0
Х Х Х УСЬОГО Х Х 10537100 10468100 69000 0
            0 0 0 0
                   

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА ДО ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

«Про бюджет  Гурівської сільської територіальної громади 

на 2022 рік»

 

І.  ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ТЕРИТОРІЇ І ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ НА 2022 РІК

 

Загальна характеристика

В умовах децентралізації, реформування адміністративно-територіального устрою Гурівська сільська рада розпочала свою роботу              19 листопада 2020 року, до складу якої ввійшли 7 колишніх сільських рад.

         Згідно з адміністративно-територіальним устроєм України, входить до складу Кропивницького району Кіровоградської області.

Гурівська ОТГ розташована у південно-східній частині Кіровоградської області. Село  Гурівка є адміністративним центром територіальної громади, розміщене на відстані 82 км від м. Кропивницький. Відстань від найвіддаленішого населеного пункту громади (с.Василівка) до адміністративного центру (с.Гурівка) становить 48 км.

         На території громади розташована р. Бокова та ставки, територія  знаходиться в зоні степової рівнини. Грунти чорноземи звичайні, корисні копалини: пісок, глина, граніт. Клімат помірно-континентальний.

 

Загальна кількість населення становить 6096 осіб.

Загальна площа Гурівської територіальної громади складає  62831.9   га.

Категорія земель

Площа земель, га

Землі сільськогосподарського призначення

56138,8247

Землі житлової і громадської забудови

1011,9684

Землі лісогосподарського призначення

4045,98

Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного значення

716,57

Землі оздоровчого призначення

1,7

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

383,0347

Землі водного фонду

885,9721

Землі рекреаційного призначення

4,5215

Інші землі

207,3970

 

 

         До складу Гурівської сільської ради входить 16  населених пунктів, в тому числі: села Варварівка, Братолюбівка, Гурівка, Пишне, Ганівка, Благодатне, Червоне, Ситаєве, Дубравино, Іванівка, Зелений Гай, Бокове, Василівка, Нагірне, Веселі Боковеньки та Никифорівка.

На території громади наявні корисні копалини: граніт чарнокітовий, глина, пісок.

 

 

Економічний потенціал територіальної громади

 

Після об’єднання 7 сільських рад на території Гурівської сільської ради налічується: 108 суб’єктів малого та середнього підприємництва та 46 фізичних осіб-підприємців.

У промисловості найбільшу питому вагу займають підприємства по видобутку чарнокітового граніту (ТОВ «Спецпромремонт», ТОВ «Іванівський кар’єр» та Ганівський кар’єр по видобутку піску та глини.

У галузевій структурі сільського господарства переважає рослинництво. Аграрний сектор громади спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур.

Найбільшими сільськогосподарськими підприємствами, що здійснюють діяльність на території громади є: СТОВ «Зоря» 4231,5629 га, ПП «Гайдук» 1250,4100 га, ПП «Агромир» 2645,494 га, ФГ «АСК» 1283,971 га, СФГ «Павел» 1312,38 га, ПСП «Золота Марія» 1133,1228 га, ФГ «Паросток» 1428,8045, ТОВ «Новолозуватське» 1655,4807 га, СФО «Агат» 1058,51 га.

На території громади функціонує 36 закладів торгівлі, 1 АЗС, 1 СТО,       1 аптека та 3 заклади громадського харчування.

 

Інфраструктурне забезпечення

Завдяки вигідному територіальному місцезнаходженню громади на автошляху Н23 Кропивницький –Кривий Ріг через с. Гурівка проходять маршрути автотранспортних засобів, що здійснюють міжрегіональне перевезення пасажирів (на Київ, Львів, Умань, Рівне тощо). Завдяки цьому задовільняються потреби жителів громади на міжобласні пасажирські перевезення.

 

Протяжність комунальних доріг населених пунктів Гурівської ОТГ – 167,4 км, в т.ч. асфальтобетонне покриття – 105,4 км, бруківка – 1 км, залізобетонне покриття - 6,9 км, біле шосе – 21,6 км, ґрунтові дороги – 32,5 км.

Національна автомобільна дорога - Кропивницький - Кривий Ріг – Запоріжжя – 35,9 км.

Протяжність доріг загального користування місцевого значення:

районні дороги – 61,5 км:

С120602 від а/д Т-12-10-Мирне-Братолюбiвка-Варварiвка – 25,7 км;

С120604 Бокове-Гурiвка – 15,7 км;

С120605 від а/д Т-12-10 – Василiвка – 4,2 км;

С120609 від а/д Н-23 – Дубровине – 2,4 км;

С120610 Благодатне-(Долинська-Гурiвка) – 1,3 км;

С120611 Нагiрне-Зелений Гай-(від а/д Т-12-10-Мирне-Братолюбівка-

Варварівка) – 2,2 км;

С120620  від а/д Н-23-(Бокове-Гурівка) 5,2 км

С120618 (Долинська-Гурiвка)-Пишне – 4,8 км;

обласні дороги – 11,1 км:

О120606 від а/д Н-23-Бокове (межа районів)-Червонокостянтинiвка – 11,1 км;

          У 16 населених пунктах громади, 2 із них населення громади с. Гурівка та с. Бокове обслуговуються у стаціонарних відділеннях поштового звязку, у інших 14 населених пунктах надання послуг поштового зв’язку забезпечується  пересувними відділеннями поштового зв’язку.

 

Заклади бюджетної сфери

За рахунок бюджету громади на її території функціонують:

  • 10 закладів охорони здоров’я, а саме: 7 фельдшерсько-акушерських пунктів, 2  амбулаторії та 1 амбулаторія загальної практики сімейної медицини (Братолюбівська, Боківська та Гурівська);
  • 15 закладів освіти, а саме: 7 загальноосвітніх навчальних закладів,         8 дошкільних навчальних закладів;
  • 14 закладів культури: 7 бібліотек, 7 будинків культури.

 

Туристичний потенціал

На території громади розташовані:  ботанічний заказник Боковеньківська балка; ландшафтний заказник місцевого значення Гурівський, Василівська балка, Верхів’я Ситаєвої балки, Верхів’я Боківської балки, Клавина балка, Братолюбівська балка, орнітологічний заказник Шмалієвський, ботанічні пам’ятки природи Дуби в Гурівському лісництві, Дуб пірамідальний, Явлена криниця.

 

Фінансово-бюджетна складова розвитку Гурівської сільської ради

Провівши детальний аналіз виконання програми соціально-економічного розвитку сільської ради необхідно відзначити, що фінансування заходів Програми протягом 10 місяців 2021 року здійснювалось з урахуванням реальних можливостей сільського бюджету та за рахунок коштів державних субвенцій. 

Затверджені планові показники  дохідної частини  сіль