Про стан ринку праці упродовж січня-квітня 2021 року

  • 333

Фото без опису

 Долинська районна філія Кіровоградського  обласного

                                                           центру зайнятості інформує:

                                                           заходи соціального захисту населення

                                                           у квітні 2021 року

 

Ситуація на ринку праці Долинського району характеризується постійним попитом на керівників (менеджерів) (6,3%), професіоналів (9,8%), фахівців (4,9%), технічні службовці (3,8%), працівників сфери торгівлі та послуг (12,3%), на кваліфікованих робітників з інструментом (18,2%), на робітників з обслуговування, експлуатації і  контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (26,7%) та кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (8,7%).

Упродовж квітня 2021 року у районній філії отримали статус безробітного  178 осіб, з  яких 63,5 % складали  жінки, 28,1% – молодь  віком до 35 років, 25,3% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, вивільнені – 11,2%, 37,1% - безробітні з числа сільських мешканців.

За сприяння служби зайнятості у  звітному періоді районною філією працевлаштовано 156 безробітних. Рівень  працевлаштування  безробітних громадян у березні склав 13,5%.

Направлено на громадські та інші роботи тимчасового характеру 28 осіб. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 2,4 %.

Проходили професійне навчання за сприяння служби зайнятості 125 осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 10,8%.

Станом на 01 травня 2021 року кількість вакансій у базі даних філії становила 138 одиниць. У середньому на одну вакансію претендувало 6 осіб.

 

Інформацію підготував

відділ надання соціальних послуг Долинської районної філії

Кіровоградського ОЦЗ

тел. 2-02-17

 

 

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

Долинської районної філії Кіровоградського ОЦЗ

про стан ринку праці упродовж січня-квітня 2021 року

 

         Упродовж січня-квітня 2021 року послугами державної служби зайнятості скористались 1525 безробітних, що проти відповідного періоду минулого року більше на 143 особи.

          Із загальної чисельності осіб питома вага жінок серед них склала 61,2%, молоді віком до 35 років – 29,6%, вивільнених – 8,0%, осіб, що мають додаткові державні гарантії у сприянні працевлаштуванню -  19,7%.

         Із загальної чисельності осіб, що проживають на території Гурівської сільської територіальної громади послугами скористалась 185 осіб.

         Упродовж звітного періоду безробітні були охоплені активними заходами сприяння зайнятості населення :

-        працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця – 257 чол., що складає рівень працевлаштування 16,8%, в т.ч. по Гурівській сільській  територіальній громаді  – 44 чол., що складає рівень працевлаштування 23,8%;

-        професійне навчання організовано для 150 осіб, що становить 9,8% від зареєстрованої чисельності безробітних, в т.ч. по Гурівській сільській територіальній громаді - 22 особи, що становить 11,9% від зареєстрованої чисельності безробітних;

-        до громадських та тимчасових робіт залучено 111 осіб з числа безробітних, що становить 7,3% від зареєстрованої чисельності, в т.ч. по Гурівській сільській територіальній громаді  - 61 особу, що становить 33,0% від зареєстрованої чисельності безробітних;

        Всього соціальними послугами охоплено 518 безробітний, що становить 34,0 відсотків осіб, що отримали статус безробітного,  в т.ч. по Гурівській сільській територіальній громаді – 127 осіб, що становить 68,6% від зареєстрованої чисельності безробітних.

        Чисельність безробітних станом на 01.05.2021 складає 846 осіб, що менше проти відповідного періоду минулого року на 96 осіб. І загальної чисельності безробітних, що проживають на території Гурівської сільської територіальної громади – 99 осіб.

         Станом на 01 травня 2021 року кількість актуальних вакансій становить 138 одиниць. Навантаження на одне вільне робоче місце –  6 осіб.

 

 

Відділ надання соціальних послуг

Долинської районної філії