Соціальна відповідальність роботодавців: чому важливо легалізувати найману працю

  • 357

Фото без опису

Ви наймаєте на роботу працівників і вагаєтесь, на яких умовах вони будуть працювати, – зважте всі «за» і «проти» та прийміть правильне рішення. Укладання легального трудового договору для роботодавця – це і позитивний імідж та репутація надійного партнера, що є запорукою процвітання бізнесу та примноження прибутків.

Які існують переваги для роботодавців від використання легальної праці:

- офіційно працевлаштовані працівники – це згуртований, злагоджений колектив із постійних, надійних, творчих та ініціативних особистостей, в якому всі працюючі спрямовуватимуть свої зусилля на покращення кінцевого результату роботи і збільшення прибутків;

- вкладання коштів у організацію  навчання, підвищення кваліфікації своїх працівників обов’язково відобразиться на якості виробничого процесу;

- гарантія матеріальної відповідальності працівника, праця якого передбачає обслуговування грошових, товарно-матеріальних цінностей та ін.;

- трудова дисципліна та підпорядкування працівників правилам трудового розпорядку, чітка регламентація прав і обов’язків працівника – це трудова дисципліна, зменшення ризиків безкарності працівника, який заподіяв шкоду підприємству при виконанні трудових обов’язків;

- можливість відстоювати свої порушені права та законні інтереси;

- можливість скористатися механізмом відшкодування державою витрат роботодавця по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожного офіційно працевлаштованого працівника.

Роботодавці також повинні бути зацікавлені в оформленні трудових відносин, адже трудовий договір є двосторонньою угодою між найманим працівником та роботодавцем, де право однієї сторони відповідає обов’язку іншої.

У разі не оформлення належним чином трудових відносин з найманими працівниками, що є порушенням законодавства про працю, чинним законодавством передбачено адміністративну відповідальність за такі дії роботодавця.

 

 

Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості