Які обмеження передбачені щодо реклами про вакансії?

  • 315

Питання – відповіді

Протидія дискримінації

Фото без опису

Відповідно до норм Закону України “Про зайнятість населення”, забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії зазначати обмеження щодо віку кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати вимоги, що надають перевагу одній із статей, а також вимагати від осіб, які працевлаштовуються, надання відомостей про особисте життя.

Обмеження щодо змісту оголошень (реклами) про вакансії (прийом та роботу) та відповідальність за порушення встановленого порядку їх розповсюдження встановлюються Законом України "Про рекламу".

Законом України від 10.09.2021 № 1750-IX “Про внесення змін до Закону України “Про рекламу” щодо протидії дискримінації за ознакою статі” (набрав чинності 08.01.2022. З текстом Закону можливо ознайомитись на вебсторінці Верховної Ради України) внесено відповідні зміни.

Так, наведено тлумачення термінів “дискримінаційна реклама” та “дискримінаційна реклама за ознакою статі”.

Змінами, внесеними до частини 3 статті 24-1 “Реклама послуг із працевлаштування” встановлено, що у разі порушення вимог цієї статті рекламодавець сплачує до державного бюджету штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент вчинення порушення, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку (до внесення змін штраф підлягав сплаті до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття).

Примітка. Зміст частин 1 та 2 статті 24-1 Законом України "Про рекламу" не змінився. Передбачено, що:

забороняється в рекламі про вакансії (прийом на роботу) зазначати вік кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати вимоги, що надають перевагу жіночій або чоловічій статі, представникам певної раси, кольору шкіри (крім випадків, визначених законодавством, та випадків специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі), щодо політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших об’єднаннях громадян, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

текст реклами про діяльність суб’єкта господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, повинен містити примітку, що отримувати від громадян, яким надано послуги з пошуку роботи та сприяння в працевлаштуванні, інші пов’язані з цим послуги, гонорари, комісійні або інші винагороди забороняється.

Детальніше за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1750-IX#Text

 

хештег “Електронний кадровий клуб”