Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

  • 385

Фото без опису

Право на державну соціальну допомогу мають малозабезпечені сім‘ї, які постійно проживають на території України.

         До складу сім‘ї включаються чоловік, дружина , рідні та усиновлені діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної ( професійно - технічної) , фахової передвищої, вищої освіти (в тому числі в період між завершенням навчання в одному з зазначених закладів освіти та вступом до іншого закладу або в період між завершенням навчання за одним  освітньо - кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує 4 місяців) до досягнення 23 років і не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства І та ІІ групи або особами з інвалідністю І групи , які проживають разом із батьками ; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом із ними та перебувають на їх утриманні в зв’язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом із одинокою особою з інвалідом І групи та доглядає за нею; жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі , але проживають однією сім‘єю та мають спільних дітей. При цьому діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно - технічної) фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23 років і не мають власних сімей, включаються до складу сім‘ї незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування. Особи, які перебувають на повному державному утриманні, до складу сім‘ї не включаються. Права члена сім‘ї має одинока особа.

          Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім‘ї та середньомісячним сукупним доходом  малозабезпеченої сім‘ї. Максимальний розмір державної соціальної допомоги не може перевищувати розміру прожиткового мінімуму для малозабезпеченої сім‘ї.

         Державна соціальна допомога не призначається у випадках, коли:

1. працездатні члени малозабезпеченої сім‘ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання в закладах загальної, професійної(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнанні безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними 3-річного віку або за дітьми , які потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько - консультативної комісії, але  не більше ніж до досягнення ними                   6- річного віку; осіб, які доглядають за особами з інвалідністю І груп або дітьми з інвалідністю віком до 18 років, за особами з інвалідністю ІІ групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку; фізичних осіб, які надають соціальні послуги);

2. особи, які входять до складу малозабезпеченої сім‘ї , протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням державної соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (разово) будь - які послуги (крім медичних, освітніх та житлово – комунальних, згідно з соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово- комунального обслуговування ) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень;

3.   у власності малозабезпеченої сім‘ї є друга квартира (будинок);

4. у власності сім‘ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло 15 років (крім мопеда і причепа).

 

 

 

 

Начальник відділу соціального

захисту та охорони здоров‘я

Гурівської сільської ради                                                        Олена КОЗУБ