До уваги шукачів роботи!

  • 418

До уваги шукачів роботи!

 

         Реєстрація, перереєстрація безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу здійснюється відповідно Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 792.

         Облік осіб, які шукають роботу, проводиться центром зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування таких осіб.

Обробка персональних даних осіб, які шукають роботу, здійснюється центром зайнятості відповідно до закону.

Для взяття на облік у центрі зайнятості особи, які шукають роботу:

1) пред’являють:

громадяни України - паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію, - посвідку на постійне проживання або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист;

довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

2) інформують про освіту, досвід роботи, зайнятість або перебування у трудових відносинах.

Особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або державну соціальну допомогу відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” та “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, подає копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності пред’являє індивідуальну програму реабілітації.

         Особи, які не пред’явили документи, зазначені у Порядку, мають право на отримання інформації про послуги, що надаються центром зайнятості.

 

Відділ надання соціальних послуг

Долинської районної філії Кіровоградського ОЦЗ